Leuvense agenten vinden interne controle te streng

In Leuven vinden heel wat agenten dat de controles op de politie te streng zijn. Veel agenten zijn bang om iets fout te doen als ze op interventie gaan, dat blijkt uit een onderzoek van de politie zelf.

"We hebben van een aantal agenten signalen gekregen dat ze de interne controle te streng vinden", zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie. "We zijn nu met de betrokken personen aan het bekijken wat er juist aan de hand is en hoe we dat kunnen aanpakken." 

Klacht

Burgers zijn veel mondiger geworden dan vroeger en vinden sneller de weg naar de controlediensten. Ze dienen vaak sneller een klacht in. "Een burger verwacht dat als hij een klacht heeft over de politie, dat daar ook iets mee gebeurt", zegt Vranckx nog. "Elke klacht wordt ook ernstig genomen en onderzocht door onze interne controle. De meeste onderzoeken eindigen positief voor de agenten. Er wordt geen fout vastgesteld, integendeel. Vaak blijkt dat ze goed en correct hebben gehandeld." 

Betere werking

Toch zijn sommigen agenten niet happig meer om ergens ter plaatse te gaan. Maar ze hoeven niet bang te zijn voor de controles zegt Marc Vranckx nog: "De onderzoeken zijn niet bedoeld om agenten te straffen, maar om mensen vrij te pleiten of aan te tonen dat ze wel goed werk hebben geleverd. De onderzoeken dienen vooral om de werking binnen het korps te verbeteren."

 

 

 

Meest gelezen