Recordaantal zelfstandigen actief na pensioen (zelfs in de bouw)

Het aantal zelfstandigen dat na het pensioen actief blijft, lag nooit  zo hoog. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener ACERTA op basis van de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ). Volgens die cijfers telde ons land in 2016 ruim 99.000 zelfstandigen die actief blijven na hun pensioenleeftijd. Dat is 9,36 procent van alle zelfstandigen.

We moeten de cijfers dus niet al te veel geweld aan doen om te stellen dat een op de tien zelfstandigen de pensioenleeftijd (65 jaar) al heeft bereikt. Waarom blijven al die zelfstandigen actief? Voor Els Schellens van Acerta is dat zonneklaar: “Stoppen met het actieve beroepsleven is voor een zelfstandige minder vanzelfsprekend dan voor een werknemer. Hij of zij zal de beslissing ook zelf aan de klanten of patiënten moeten meedelen." Vaak is dat doorwerken wel een kwestie van uitbollen, bijvoorbeeld bij een arts of advokaat. 

En wat brengt dat nu op? De Brusselse zelfstandige 65-plusser spant de kroon met een inkomen van 20.000 euro per jaar, zijn Waalse collega verdient jaarlijks gemiddeld 16.100 euro, de Vlaamse een kleine 13.000 euro. De Brusselse zelfstandige 65-plusser hoeft zelfs niet veel onder te doen voor de gemiddelde zelfstandige in zijn gewest, die gemiddeld een inkomen van 22.451,94 euro bijeen werkt.

En wat voor werk doen al die gepensioneerde zelfstandigen? Op basis van eigen gegevens kwam Acerta niet verrassend uit bij handelaars, consultants en artsen, maar er blijken ook nogal wat mensen actief te zijn in de bouwsector. Gezien het imago van de bouw als een fysiek zware sector, is dat toch opvallend.

Niet onbelangrijk is natuurlijk ook de veranderde wetgeving. Sinds 1 januari 2015 mag een gepensioneerde onbeperkt bijverdienen.