Videospeler inladen...

Vlaamse Regering komt met nieuwe eindtermen voor de eerste graad

De Vlaamse Regering heeft nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. De eindtermen bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. De huidige eindtermen waren 20 jaar oud, en niet meer aangepast aan bepaalde evoluties in de maatschappij. Ze moesten ook duidelijker en coherenter worden.

De eindtermen waarover nu een inhoudelijk akkoord bereikt is, hebben betrekking op de eerste graad van het secundair onderwijs. Ze gaan in samen met de start van de modernisering van het onderwijs in september 2019. 

Concreet gaat het aantal eindtermen in de eerste graad van 688 naar 382. Er zijn er dus minder, maar ze zijn volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits wel "langer, duidelijker en ambitieuzer". "Ik kan met de hand op het hart zeggen dat onze eindtermen zeer ambitieus zijn", aldus Crevits. "Maar ze moeten natuurlijk ook haalbaar zijn voor jongeren. Vandaar dat we twee soorten eindtermen hebben: eindtermen "basisgeletterdheid" die voor elke jongere moeten gehaald worden en andere eindtermen die niet individueel moeten gehaald worden, maar waar het op algemeen niveau wenselijk is dat we ze halen."

Bedoeling is dat de onderwijsverstrekkers de nieuwe eindtermen opnemen in hun leerplannen en dat de onderwijskoepels, het GO! en de uitgeverijen van handboeken aan de slag gaan met het vertalen van de eindtermen naar de klasvloer.

Burgerschap, STEM en EHBO

Een sleutelcompetentie die uitgebreid werd ten opzichte van vroeger is burgerschap. In de nieuwe eindtermen wordt verduidelijkt dat leerlingen de principes van verkiezingen, vertegenwoordiging en bestuur, en van democratische besluitvorming moeten kennen. Ze moeten die principes ook kunnen kaderen in hun eigen leefwereld: hun gemeente, gewest, land,...

Nieuw zijn bijvoorbeeld eintermen rond STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Daarin wordt ook de nadruk gelegd op het verband tussen de theoretische kennis en concrete toepassingen en beroepen.

Ook rond EHBO wordt de eindterm uitgebreid en concreter gemaakt. Vroeger werd die omschreven als "roepen hulp in en dienen eerste hulp en cpr toe". Nu wordt ook kennis verwacht van technieken die kunnen helpen in specifieke noodsituaties, zoals verdrinking, verstikking of hart- en ademhalingsstilstand. 

Beluister hier het volledige gesprek met minister Crevits in "De wereld vandaag"

Meest gelezen