MBE-Photography

Twee nieuwe besmettingen met ziekte van Newcastle ontdekt in Ninove en Eeklo

Bij het sierpluimvee van twee Oost-Vlaamse hobbyhouders zijn nieuwe besmettingen met de ziekte van Newcastle vastgesteld. Dat heeft het federaal voedselagentschap (FAVV) meegedeeld. De nieuwe gevallen van de vogelziekte zijn in Ninove en in Eeklo waargenomen.

Rond de twee besmettingen is een beschermingsgebied met een straal van 500 meter afgebakend. In die zone moet iedere houder van pluimvee of duiven een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken en moet elke houder zijn pluimvee en duiven (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) laten vaccineren, ofwel een bewijs van vaccinatie voorleggen. In die zone is er ook een vervoersverbod voor pluimvee en duiven. De maatregelen in het gebied gelden voor minstens 21 dagen.

Begin deze maand werden al algemene maatregelen opgelegd voor het hobbypluimvee in ons land. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verkoop van dieren naar en tussen particulieren.

Sinds 26 april zijn in België in totaal al zestien gevallen van de ziekte van Newcastle vastgesteld. Dat is een zeer besmettelijke ziekte die alle soorten pluimvee en vogels kan besmetten. De mens is niet gevoelig aan de ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dus geen enkel risico in.

Meest gelezen