Britse parlementsleden lezen de uitslag voor van de stemming over het amendement.

Britse premier wint nipt stemming over brexit in het parlement

De Conservatieve regering van de Britse premier Theresa May heeft gisteravond nipt een parlementaire stemming over een aspect van de brexit overleefd. Pro-Europese rebellen onder de Tory's hadden een amendement op een wetsontwerp over handel ingediend, maar dat werd nipt verworpen. 

Nieuwe verkiezingen

Het amendement bepaalde dat Londen in een douane-unie met de Europese Unie zou blijven, als er tegen januari 2019 nog geen akkoord over een handelsakkoord zou zijn. Dat was een terugvaloptie, een soort verzekering om de handel veilig te stellen op het moment dat het land uit de Europese Unie stapt.

 De regering zag tot haar opluchting dat het amdendement verworpen werd met 307 tegen 301 stemmen. Volgens de krant The Times slaagde eerste minister Theresa May daarin door haar parlementsleden af te dreigen met nieuwe verkiezingen in de zomer. 

Geneesmiddelen

De regering-May had enkele uren daarvoor wel een andere stemming in het Lagerhuis verloren: rebellen binnen de Conservatieve Partij hadden voorgesteld dat het Verenigd Koninkrijk lid zou blijven van het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen. Dat Agentschap keurt medicijnen goed voor die verkocht worden. De kans was dus reëel dat Britse patiënten na de brexit zonder geneesmiddelen zouden vallen, of in ieder geval dat de verkoop van die geneesmiddelen vertraagd zou worden. Dat gevaar is nu afgewend.

Politieke spanning

Westminster blijft onder politieke spanning staan. Vorige maandag zijn de Conservatieve parlementsleden na het weekend uit hun kiesdistrict naar Londen teruggekeerd met een tas vol klachten van hun kiezers. Die zijn niet te spreken over het recente voorstel van Theresa May om een tussenvorm tussen een zachte en een harde brexit door te voeren.

Tijd rekken

Vanavond heeft Theresa May nog een gesprek met haar parlementsleden, en mogelijk houdt Boris Johnson, haar belangrijkste rivaal, die vorige week ontslag nam als minister van Buitenlandse Zaken, een ontslagtoespraak voor het parlement. Als hij daarin het vuur opent op zijn partijleider, maakt hij de weg vrij voor de dissidente parlementsleden om een nieuwe leiderschapsverkiezing te eisen. En dus een nieuwe eerste minister.

Maar misschien slaagt Theresa May erin tijd te rekken. Volgende dinsdag gaat het parlement in reces, en dan krijgt ze respijt. Een poging van Theresa May om dat reces morgenavond al te laten ingaan, werd verworpen.

Meest gelezen