Videospeler inladen...

Twee grootsteden nek-aan-nek op Jij Kiest

Op de site jijkiest.be dienden al meer dan 2.800 Vlamingen een voorstel in om het leven in hun gemeente te verbeteren. De twee grootste Vlaamse steden Antwerpen en Gent verzamelden tot nu toe de meeste voorstellen. Hebben Antwerpenaren en Gentenaren dezelfde bekommernissen of is er een duidelijk verschil te merken?

Zowel in Antwerpen als in Gent gaan de populairste voorstellen over de verkeerssituatie. Het voorstel over de slimme verkeerslichten in Antwerpen van de 24-jarige Jasper Blindeman kreeg al meer dan 260 likes. Slimme verkeerslichten zijn verkeerslichten waarmee zwakke weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, op hetzelfde moment groen krijgen, in alle richtingen. Ook krijgen fietsers vroeger licht, om zo dodehoekongevallen te vermijden. "Toen ik nog studeerde in Antwerpen, merkte ik dat zwakke weggebruikers veel te lang moesten wachten. Soms hadden voetgangers te weinig tijd om de straat over te steken. Ik heb het gevoel dat de verkeerslichten in Antwerpen niet zijn aangepast aan de reële verkeerssituatie."

Het meest populaire voorstel in Gent gaat over de aanleg van betere fietspaden: veilig afgeschermd, goed verlicht, voldoende breed en aangelegd met comfortabel asfalt. De 35-jarige Phil Obis kreeg met dat voorstel al 143 likes. Ook mag de Kortrijksepoortstraat voor veel Gentenaars opengesteld worden. Daarnaast doen voorstellen over meer openbaar vervoer het goed. In Gent hebben de inwoners van de deelgemeenten duidelijk nood aan een rechtstreekse verbinding met de stad, vindt Jan Claeyssens. "Sinds de invoering van het circulatieplan leeft bij veel mensen het idee dat Gent onbereikbaar is geworden. Gent moet meer inzetten op het openbaar vervoer zodat bezoekers niet wegblijven."

Toch zijn er ook heel specifieke voorstellen. Zo kreeg het voorstel van de 28-jarige Sam Verdonck om de Oudaan om te vormen tot een groen plein, al heel wat bijval. Ook ergeren veel Antwerpenaren op jijkiest.be zich aan Koning Auto in hun stad. Voorstellen om de stad meer autoluw te maken, scoren goed. Een opvallend voorstel kwam van Kwinten Franckaert, die suggereert om een metrotunnel uit de jaren 70 in gebruik te nemen en zo het verkeer te ontlasten. "Het is frustrerend om elke dag voorbij de leegstaande metrostations te fietsen, terwijl bovengronds alles vol staat met auto's. Op die baan is zelfs geen fatsoenlijk fietspad, enkel een fietssuggestiestrook." Iets meer dan 160 mensen herkennen Kwintens gevoel.

Videospeler inladen...

In Gent is de fly-over, het viaduct aan het Zuid, een doorn in het oog van veel inwoners. De 33-jarige Thijs Planckaert stelt voor om het viaduct gewoon af te breken en in de plaats daarvan een grote ondergrondse parking te maken. Bovengronds zou er dan ruimte zijn om een nieuw knooppunt van openbaar vervoer met een snelle verbinding naar het centrum en de treinstations in te richten. "De fly-over is de ingangspoort naar Gent, maar focust volledig op de auto. De toegang tot de stad zou op alternatief vervoer, zoals de bus en de tram, gericht moeten zijn." Om het gebruik van openbaar vervoer aan te moedigen, is het volgens Thijs een slim idee om gratis parking aan te bieden aan mensen die hun auto daar parkeren om verder te reizen naar de stad met de bus of tram.

Videospeler inladen...

Meest gelezen