(c) Sijmen Hendriks / Hollandse Hoogte

Eind dit jaar ook in Brussel proefproject met statiegeld voor blikjes

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault hoopt dat eind dit jaar een proefproject kan gestart worden rond statiegeld voor blikjes. Het systeem zou werken met automaten die ook gedeukte blikjes aanvaarden tegen een tegoedbon van 5 cent per blikje. Fost Plus is betrokken bij het project. Jef Van Damme (sp.a), die de minister gisteren in het Brussels Parlement interpelleerde, reageert verheugd.

In Wallonië start binnenkort een gelijkaardige project in een twintigtal gemeenten. Vrijdag komt de problematiek ook ter sprake in de laatste Vlaamse ministerraad voor het zomerreces. "Als het statiegeld er moet komen, dan moet dat op nationaal vlak gebeuren. Daarom moet deze kwestie worden besproken binnen de Interregionale Verpakkingscommissie", vindt de cdH-minister.

Fremault wijst erop dat er drie mogelijkheden zijn voor de recyclage van blikjes en plastic flessen: het behoud van het ophalen van de blauwe zak, de invoering van statiegeld of een hybride systeem van blauwe zak én statiegeld. De Brusselse regering kan zich volgens haar niet over een keuze uitspreken zonder de verschillende opties vooraf te testen. Vraag is immers of de Brusselaars in een systeem van statiegeld willen meegaan, de terugnamemachines niet hinderlijk zijn voor de winkels en of de blauwe zakken niet zullen worden opgesneden om de blikjes te recupereren. Daarnaast moet nagegaan worden welke de gevolgen zijn voor de inzamelings- en sorteerketen aangezien blikjes een positieve waarde hebben die de negatieve waarde van de andere verpakkingen kan compenseren.

In Vlaanderen blokkeren N-VA en Open Vld dit dossier. Gelukkig zet Brussel wel stappen vooruit

Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a)

5 cent per blikje

Fremault had gehoopt het proefproject deze zomer te kunnen opstarten, maar het bleek niet zo eenvoudig om de terugnamemachines aan te kopen. Met Wallonië zijn er contacten met een Hongaarse onderneming die over dergelijk systeem beschikt, dat ook gedeukte blikjes aanvaardt (nuttig in de strijd tegen zwerfvuil). De toestellen kunnen binnen 10 weken geleverd worden als ze aan de verwachtingen blijken te beantwoorden.

Het proefproject bestaat er in dat de mensen die blikjes terugbrengen een premie krijgen van 5 cent per blikje in de vorm van een aankoopbon die kan worden gebruikt in een partner-winkel die het label Good Food draagt. Het is ook in die winkels dat de machines voor de terugname van blikjes zouden worden geïnstalleerd. "Ik bekijk ook de mogelijkheid om - met de steun van mijn collega Fadia Laanan -in een sportcentrum een machine voor terugname te plaatsen", aldus nog Céline Fremault.

"Hopelijk in het hele land"

Voor Jef Van Damme is een systeem van statiegeld de beste manier om zwerfvuil tegen te gaan en schaarse grondstoffen te hergebruiken met een minimaal verlies aan energie. "In Vlaanderen blokkeren N-VA en Open VLD dit dossier. Gelukkig zet Brussel wel stappen vooruit. Ik hoop dat op korte termijn de geesten rijpen en dat we binnenkort in het hele land statiegeld kunnen invoeren. Het zou de netheid van onze hoofdstad zeer ten goede komen", besluit de SP.A'er.

Meest gelezen