Muyters wil buitenlands talent aantrekken met een arbeidskaart voor drie jaar

Hoogopgeleide werknemers die niet in de Europese Unie wonen, kunnen vanaf volgend jaar een Vlaamse werkvergunning krijgen voor 3 jaar. Nu kan dat maar voor een periode van één jaar. Dat schrijft De Tijd. Op die manier wil Vlaanderen meer buitenlands talent aantrekken voor vacatures die hier moeilijk ingevuld geraken. 

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil al langer iets doen aan het probleem van knelpuntberoepen voor hoogopgeleide profielen die in Vlaanderen niet altijd makkelijk te vinden zijn. Hij stelt al een tijdje voor om die mensen meteen een arbeidskaart voor 3 jaar te geven, en de Vlaamse regering heeft dat voorstel vorige week goedgekeurd.

Als Vlaamse bedrijven nu een werknemer van buiten de EU in dienst willen nemen, komt daar elk jaar een hele administratieve rompslomp bij kijken. Door de arbeidsvergunning meteen voor 3 jaar te geven, wordt die administratie eenvoudiger. 

"Neem bijvoorbeeld hoogopgeleide informatici," zegt Muyters. "Mensen die bezig zijn met digitalisering of robotisering. We vinden die wel in Vlaanderen en ook binnen de EU. Maar die zijn ook in andere landen heel gewild, en dan kom je snel terecht buiten Europa om extra mensen aan te trekken. Bedrijven kunnen dat vandaag al doen, maar de administratie is moeilijk. Ik maak dat nu eenvoudiger. "

Een informaticus een job kunnen aanbieden voor 3 jaar is aantrekkelijker dan een vergunning die elk jaar verlengd moet worden 

Philippe Muyters (N-VA), Vlaams minister van Werk

Bovendien wordt werken in Vlaanderen op die manier ook aantrekkelijker voor mensen van buiten de EU. "Als een werkgever iemand een voorstel kan doen voor 3 jaar, dat is heel wat anders dan een periode van 1 jaar, die telkens verlengd moet worden. Iemand van buiten Europa die de grote stap zet om in Vlaanderen te komen werken, heeft zo ook meer rechtszekerheid."

De beslisssing gaat nu nog naar de Raad van State. Als alles goed gaat, gelden de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019.

Meest gelezen