WWF lanceert campagne om meer ruimte te vragen voor natuur in de Noordzee

Nu de zomer opnieuw duizenden mensen naar de Belgische kust lokt, lanceert de natuurbeschermingsorganisatie WWF een campagne om meer ruimte te vragen voor de natuur in de Noordzee. De Noordzee heeft een rijke biodiversiteit, maar die staat onder druk door de talloze menselijke activiteiten, zegt het WWF. Daarom roept de organisatie het publiek op om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de overheid over het voorgestelde nieuwe marien ruimtelijk plan voor de Noordzee, en meer ruimte te eisen voor natuur.

De Noordzee is een belangrijk ecosysteem waar meer dan 2.100 soorten planten en dieren leven in een onderwaterlandschap van zandbanken en grindbedden. Ondanks een erkenning door Europa van enkele gebieden met hoge biodiversiteitswaarde onder de Europese Natura 2000 regels, bestaat de beschermde status die daarmee gepaard gaat vooral op papier, zegt het WWF.

In de beschermde gebieden mogen immers potentieel schadelijke activiteiten zoals visserij, zandwinning of militaire oefeningen gewoon plaatsvinden. Het WWF noemt dat spijtig, "want het gaat over het grootste natuurgebied dat ons land rijk is". 

De ecosystemen in de Noordzee staan onder toenemende druk van menselijke activiteiten, zegt het WWF. 

De Noordzee vormt samen met het aangrenzende Kanaal de drukst bevaren scheepvaartregio ter wereld, en daarbij komt nog de toegang tot een van de grootste havens ter wereld, intensieve visserij, baggerwerken, militaire operaties, een drukke toeristische kust, de ontginning van zand en grind...

Volgens het WWF moet de natuur in de Noordzee tussen al die activiteiten meer plaats krijgen.

Een zeepaardje uit de Noordzee.
© Misjel Decleer

Nieuw marien ruimtelijk plan

Tegen 2020 moet de regering een nieuw marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 goedkeuren.

Voor deze herziening werden alle belanghebbenden geraadpleegd, zoals bedrijven, belangenorganisaties en overheidsinstanties. Belgische ngo’s zoals WWF-België, Greenpeace, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu besloten zich te verenigen om als één stem te kunnen spreken en beter gehoord te worden. Helaas volstaat deze gebundelde ngo-stem nog niet om de Noordzeenatuur voldoende rust en ruimte te gunnen, zegt het het WWF.

Het voorontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan wordt aan een brede publieksconsultatie onderworpen. Het WWF heeft nu besloten om het grote publiek op te roepen om deel te nemen aan die publieksconsultatie van de overheid, en meer ruimte voor de Noordzeenatuur te eisen. Daarom lanceert het nu deze campagne.

Een baby-octopus uit de Noordzee. (Foto: © Misjel Decleer)

"Natuurlijke omstandigheden moeten basis Noordzeebeleid zijn"

“De in december voorgestelde visietekst voor de Noordzee voor 2050 stelde nog dat de natuurlijke omstandigheden van het mariene ecosysteem de basis moeten zijn van het Noordzeebeleid", zegt Sarah Vanden Eede, beleidsmedewerker oceaan bij WWF-België.

"Het is goed dat er voor alle activiteiten nagedacht wordt over een zo harmonieus mogelijke inpassing in het mariene ecosysteem, waarbij schade zoveel mogelijk vermeden wordt. Maar we hebben ook plaatsen nodig die uitsluitend gereserveerd zijn voor natuur. Die zijn er reeds, bovendien erkend als Natura 2000 gebieden door Europa. Door ook hier allerlei activiteiten toe te laten, schenden we de Europese richtlijnen, maar vooral ontzeggen we de natuur een toevluchtsoord”, zegt Vanden Eede.

Een NASA-satellietfoto van de Noordzee en het Kanaal. De wolken op de foto zijn stofwolken uit de Sahara.

Meest gelezen