Bedrijven raken restafval niet kwijt

Vlaanderen kampt al een paar maanden met een overschot aan restafval, schrijft de Tijd. Verschillende verbrandings­ovens liggen stil voor onderhoud of wegens defecten. OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij, staat daarom weer toe om restafval te exporteren. De bedrijven kunnen hun afval ook tijdelijk stockeren tot de verbrandingsovens weer op volle toeren draaien. 

"Het probleem keert elk jaar terug", zegt Jan Verheyen van OVAM, "in de lente zijn de verbrandingsovens in Vlaanderen aan een onderhoudsbeurt toe. Dit jaar zijn er ook enkele ovens defect, wat de druk op de verbrandings­capaciteit nog verhoogt.

Bovendien heeft Wallonië een stortverbod uitgevaardigd, de bedrijven daar moeten met hun restafval dus ook naar de verbrandingsovens. Dat betekent dat er in de Waalse ovens geen plaats meer is voor Vlaams restafval.

Economische groei

Dat de economie het goed doet, is ook een oorzaak van het capaciteits­probleem. Er wordt meer geproduceerd en dus is er meer afval.  Jan Verheyen: "De laatste jaren merken we dat de verhoogde economische activiteit een impact heeft op de capaciteit van de verbrandingsovens. Maar voorlopig is er nog geen structureel probleem. We slagen er nog altijd in het evenwicht te bewaren tussen het aanbod aan restafval en de hoeveelheid die de ovens kunnen verwerken."

"Het huidige tekort is uiteindelijk niet zo groot - op jaarbasis wordt het geraamd op 150.000 ton, terwijl de totale capaciteit van de 12 Vlaamse verbrandingsovens voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval rond de 2 miljoen ton schommelt."

Tijdelijk stockeren: een tijdelijke oplossing

Maar omdat de bedrijven dus zoals elk jaar in deze periode moeilijk van hun restafval af geraken, neemt OVAM enkele tijdelijke maatregelen. De bedrijven kunnen hun restafval tijdelijk stockeren op de Antwerpse stortplaats de Hoge Maey en op die van de intercommunale IMOG in Harelbeke. 

Afval exporteren mag weer

Normaal moeten Vlaamse bedrijven hun brandbaar afval hier verwerken, ze mogen het niet exporteren. OVAM maakt nu een uitzondering op die regel. Ze heeft al enkele tijdelijke exportvergunningen toegekend voor zo'n 30.000 ton restafval bestemd voor ovens in Nederland en Duitsland. 

Extra capaciteit in Limburg

De kans is groot dat de problemen volgend voorjaar minder nijpend zullen zijn, want dankzij Limburg zal de verbrandingscapaciteit verdubbelen. De verbrandingsoven in Houthalen, goed voor 100.000 ton, gaat dicht en er komt een nieuwe oven in Beringen, die 200.000 ton restafval zal kunnen verwerken.  

Plastic selectiever inzamelen

En ook aan de aanbodzijde gaat er iets veranderen: sinds juni moeten bedrijven hun plastic selectiever inzamelen. Tegen 2022 moet het restafval van bedrijven met 15 procent verminderen. Daardoor zou het tekort aan verwerkingscapaciteit moeten afnemen.

Jan Verheyen: "We mogen niet te hard van stapel lopen met de verbrandingscapaciteit. Als afval erg makkelijk en goedkoop kan worden verbrand, komen recyclage en hergebruik mogelijk onder druk te staan. We moeten de balans in evenwicht houden en voorlopig is dat nog het geval."

Meest gelezen