Boerenbond roept landbouwers op bewijzen te verzamelen van schade door droogte

De Boerenbond roept landbouwers die geconfronteerd worden met "uitzonderlijke verliezen" door de aanhoudende droogte, op om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Die bewijzen zijn nodig om overmacht aan te tonen in het kader van bijvoorbeeld de mestwetgeving of om te gebruiken in de fiscale aangifte.

"Als gevolg van de aanhoudende droogte, gecombineerd met hoge temperaturen, is de toestand van heel wat landbouwgewassen zeer precair, en hij verergert van dag tot dag", schrijft de landbouworganisatie in haar ledenblad Boer&Tuinder. Daar komt nog het oppompverbod bij in Oost- en West-Vlaanderen.

Volgens de Boerenbond is het nog te vroeg voor concrete cijfers over de schade, aangezien de verliezen heel erg variëren afhankelijk van het gewas en de teeltomstandigheden.

"Maïs kent een zeer slechte groei, waardoor we vrezen voor een lagere opbrengst", zegt woordvoerder Luc Vanoirbeek. "Bij de aardappelen vrezen we voor kwaliteitsverlies als gevolg van het zogenoemde "doorschieten" van knollen."

"Groenten zoals erwten, bonen, bladgewassen en dergelijke moeten momenteel heel hard beregend worden om te kunnen overleven. En omdat de grasgroei gestopt is, zijn op vele plaatsen dieren binnengehaald en moeten ze worden bijgevoederd."

Het instrument bij uitstek voor land- en tuinbouwers om schade vast te stellen is de bevoegde gemeentelijke commissie. Haar proces-verbaal kan worden aangevuld met bijvoorbeeld foto's en een verslag van brandweer of politie.

Meest gelezen