Videospeler inladen...

Koen Geens (CD&V): DVZ wél geïnformeerd over vrijlating op borg van illegale Albanese crimineel

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was de Dienst Vreemdelingen er wel degelijk van op de hoogte gebracht dat de Albanese crimineel Safet Rustemi op borg was vrijgelaten. Toch is de man, die illegaal in ons land verbleef, vorig jaar op een vliegtuig naar Albanië gezet. Geens kreeg daarover een  aantal vragen met als hoofdtoon: hoe is zoiets mogelijk?

Geens klonk glashelder in de Kamer. "Na kennisname van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling en de betaling van, de borgsom heeft de gevangenisdirecteur van Sint-Gillis - zoals dat gebruikelijk is - met een modelformulier de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de vrijstelling van betrokkene in kennis gesteld, met vermelding van de opheffing van het aanhoudingsmandaat en de voorlopige hechtenis."

Men verzekert mij dat de DVZ toelating heeft tot de databank van het gevangeniswezen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V)

"Betrokkene blijft tot 12 juni 2017 in de gevangenis, waar hij dan door DVZ wordt uitgehaald en overgebracht naar het gesloten centrum voor illegalen in Brugge", aldus Geens. "Bij de overdracht aan DVZ werd de opsluitingsfiche meegegeven waarop vermeld staat dat betrokkene onder borg is vrijgesteld. Men verzekert mij dat de DVZ toelating heeft tot de databank van het gevangeniswezen." Geens merkt ook op dat DVZ geen advies heeft gevraagd aan het openbaar ministerie. 

Gisteren zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) nog dat zijn mensen "de procedure hebben gevolgd". "Ik zal mij dus samen met collega Francken beraden over de wijze waarop DVZ en justitie beter kunnen samenwerken op het stuk van verdachte gedetineerden die geen verblijfstitel hebben", zei Geens vanmiddag in de Kamer. 

U laat criminelen vrij. U geeft ze een vrijgeleide om naar het buitenland te gaan en betaalt nog hun vliegtuigticket ook

Kamerlid Monica De Coninck (SP.A)

Kamerlid Monica De Coninck (SP.A) vreest dat Geens en Francken een pingpongspelletje gaan spelen. "U kan daarmee lachen, meneer Francken, maar dat is niet om te lachen", beet ze de staatssecretaris toe. "U laat criminelen vrij. U geeft ze een vrijgeleide om naar het buitenland te gaan en u betaalt nog hun vliegtuigticket ook." De Coninck roept Geens en Francken op beter samen te werken. "Doe uw werk!"

Videospeler inladen...

Meest gelezen