Grondwettelijk Hof verwerpt klachten tegen tijdelijke huurcontracten

Het Grondwettelijk Hof heeft twee klachten van het Vlaams Huurdersplatform en de Liga voor Mensenrechten tegen tijdelijke contracten voor sociale huurders en bestrijden van domiciliefraude verworpen. Dat meldt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) en het arrest staat online.

Het Vlaams Huurdersplatform en de Liga voor Mensenrechten dienden klacht in tegen het invoeren van tijdelijke contracten voor sociale huurders. Het Grondwettelijk Hof onderzocht de klachten en vindt ze ongegrond.

Met het invoeren van tijdelijke contracten voor nieuwe sociale huurders wil Homans ervoor zorgen dat de zwaksten onder hen, die nu nog dikwijls op de private huurmarkt terecht moeten, sneller toegang krijgen tot de sociale huurmarkt. "Wie sterk genoeg is, stroomt door naar de private huur- en/of koopmarkt en maakt plaats voor wie een sociale woning het hardste nodig heeft", zegt Homans.

Dat twee organisaties die naar eigen zeggen opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving tégen de tijdelijke contracten zijn, vindt minister Homans onbegrijpelijk. "Volgens deze organisaties zou iedereen die aanspraak maakt op een sociale woning, dat dus voor de rest van zijn of haar leven moeten kunnen, ongeacht het inkomen. En dat terwijl er nog heel wat mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning", aldus Homans.

Er werd ook een klacht ingediend tegen het doorspelen van informatie in het kader van de bestrijding van domiciliefraude, onder het mom van de bescherming van de privacy. "Een huurder van een sociale huurwoning moet zijn of haar hoofdverblijfplaats in de sociale huurwoning hebben en er gedomicilieerd zijn. Indien er andere personen in deze huurwoning komen wonen, is de huurder verplicht om dit te melden aan de sociale verhuurder. Doet men dat niet, dan is er sprake van domiciliefraude. Om domiciliefraude sneller op te sporen, worden gegevens die dit kunnen aantonen voortaan uitgewisseld tussen de verschillende inspecties en toezichthouders", benadrukt Homans.

De Vlaamse minister reageert tevreden op de uitspraken van het Grondwettelijk Hof. "Het is logisch dat mensen die te veel verdienen plaats maken voor mensen die echt nood hebben aan een sociale woning."

Meest gelezen