Kamer geeft CETA groen licht

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat goedkeuring geeft aan het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA). De meerderheid stemde voor, de oppositie drukte op de rode knop, op onthoudingen van cdH, Vuye & Wouters en de PP na. Werkgeversorganisaties reageren blij.

De goedkeuring van CETA verliep in ons land niet van een leien dakje door tegenstand in het zuiden van het land. Het parlement in Namen blokkeerde het verdrag wekenlang, uit onvrede met het arbitragesysteem dat conflicten tussen investeerders en overheden moet beslechten. Na twee weken van intense onderhandelingen met de Canadese, Europese en Belgische autoriteiten konden de meeste bezwaren worden weggewerkt.

Het "wetsontwerp tot instemming met de brede economische handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds" kreeg nu groen licht van de plenaire Kamer. Na het Vlaams parlement is de Kamer het tweede Belgische parlement dat het akkoord goedkeurt. De federale regering kan wel pas haar handtekening zetten als alle regionale parlementen met het handelsverdrag hebben ingestemd. In afwachting daarvan trad het verdrag op 20 september vorig jaar wel al in werking.

De verschillende werkgeversorganisaties zijn verheugd over de ratificering. "De positieve stemming beantwoordt ten volle aan de verwachtingen van onze respectieve leden", zo laten VBO, UNIZO, Boerenbond, VOKA, BECI, UWE en AVED weten in een reactie. "Het versterkt de geloofwaardigheid van ons land ten aanzien van onze Europese en Canadese partners. Ook de rechtszekerheid voor bedrijven uit de drie gewesten van ons land die handel drijven met Canada, wordt hierdoor verhoogd."

"De ratificering van het akkoord door de plenaire Kamer is ook een sterk signaal voor rules-based vrijhandel in een context waarin de internationale handelsspanningen toenemen", klinkt het nog. Het CETA-akkoord opent volgens de werkgeversorganisaties nieuwe perspectieven op de Canadese markt. "Ook zal het investeringen tussen de EU en Canada stimuleren."

De werkgeversorganisaties roepen de verscheidene deelstaatentiteiten van het land op om voort te gaan op de ingezette weg en CETA zo spoedig mogelijk te ratificeren "op basis van de eigen merites van het akkoord".

Meest gelezen