Nicolas Lambert

Koning reikt adellijke titels uit: Pieter Timmermans (VBO) mag zich baron noemen

Koning Filip heeft nieuwe adellijke titels uitgereikt. Het gaat om een jaarlijkse traditie waarbij landgenoten die zich verdienstelijk hebben gemaakt een persoonlijke onderscheiding krijgen. Daarnaast krijgen ook enkele burgers een ereteken. Bij de lijst zitten verschillende ondernemers en wetenschappers, onder wie Pieter Timmermans (VBO) en professor Bart De Strooper (KUL).

De namen van de gelukkigen worden traditioneel net voor de nationale feestdag bekendgemaakt. Pas nadat ze een wapenschild hebben laten ontwerpen en een adelbrief is opgesteld zal de koning later dit jaar tijdens een receptie op het paleis hun adelbrieven ‘lichten’. 

Wie krijg een adellijke gunst?

- barones: criminologe en gedragstherapeute Ingrid De Jonghe,  cultuurcoryfee Diane Hennebert, voorzitster van de liefdadigheidsorganisatie Restos du Coeur Yvonne L’Hoest en directrice van de zorginstelling Huis Perrekes Carla Molenberghs
- baron: eregouverneur van Brussel Hugo Nys,  arts Jean-Pierre Schenkelaars en VBO-topman Pieter Timmermans
-  ridder: pianist Jean-Claude Vanden Eynden

Wie krijgt een ereteken?

- Grootofficier in de Kroonorde: hematoloog Marc Boogaerts en voormalige ACV-voorzitter Luc Cortebeeck
- Commandeur in de Leopoldsorde: moleculair bioloog Bart De Strooper, epidemiologe Marie Laga en neuroloog Steven Laureys
- Commandeur in de Kroonorde: Prinses Antoinette de Merode, baron Elie-François Duesberg van het museum François Duesberg, actrice Marie Gillain, oprichtster van de vzw Diversicom Marie-Laure Jonet, ex-Agoria-voorzitster Christ'l Joris, cultureel activist Lukas Pairon, Puratos-voorzitter Eddy Van Belle

(lees verder onder de foto)

Pieter Timmermans

Geen baron zonder adelbrief

Vroeger besliste de koning wie een titel kreeg. Sinds 1978 gebeurt de selectie door een ‘evenwichtig samengestelde’ commissie met veertien leden. Ze maken jaarlijks een lijst op met mannen en vrouwen die zich op één of andere manier uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Het doen van “goede werken” in de vrije tijd, verhoogt de kans op een adellijke titel. De Consultatieve Commissie voor de Toekenning van de Adelbrieven stelt een lijst voor de Minister van Buitenlandse Zaken die ze nadien voorstelt aan de Koning. Vaak gaat het om mensen die al heel wat gerealiseerd hebben en op leeftijd zijn. Onberispelijk gedrag is ook een voorwaarde. Op die manier is de kans klein dat ze alsnog zouden ‘ontsporen’.

Aan adellijk titels hangen geen directe voordelen. Het gaat vooral om prestige. Wie een titel krijgt moet er wel 751 euro registratierechten op betalen. Er moet een adelbrief worden opgesteld en een baron moet een wapenschild laten ontwerpen.

De ene Orde is de andere niet

Er zijn in ons land drie Nationale Orden. De Leopoldsorde is de oudste en belangrijkste ridderorde van België. De Kroonorde wordt verleend voor artistieke, literaire of wetenschappelijke verdiensten of aan personen die de handels- en industriële belangen van het land hebben behartigd of voor aan het land bewezen diensten. De Orde van Leopold II. Ze wordt verleend voor verdiensten ten aanzien van de Koning of het koninklijk huis, dan wel als beloning voor een bepaald aantal jaren dienst.

Per Orde is er tenslotte nog een rangorde: Grootoffcier, Commandeur, Officier en Ridder.   

Adellijke titels van hoog naar laag

Prins/prinses

Hertog/hertogin

Markies/markiezin

Graaf/gravin

Burggraaf/burggravin

Baron/barones

Ridder (geen vrouwelijk equivalent)

Jonkheer/jonkvrouw

Meest gelezen