Met twee nieuwe erkende moskeeën staat de teller in Brussels gewest op 19

De Brusselse regering heeft donderdag twee islamitische gemeenschappen - de publiekrechtelijke rechtspersoon belast met het onderhoud van de moskee - erkend. Het gaat om de Raahma-moskee in Brussel Stad en de Annasr-moskee in Koekelberg. Het zijn de eerste erkenningen van het jaar. In totaal telt het Brusselse gewest nu 19 moskeeën.

Deze erkenningen sluiten aan bij de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer naar de aanslagen van 22 maart 2016. Daarin wordt gevraagd om van de erkenning van zoveel mogelijk moskeeën die op het Belgisch grondgebied gevestigd zijn een prioriteit te maken. Die erkenning heeft immers een positief effect op de integratie en verhoogt de transparantie en de mogelijkheid tot toezicht. De erkende moskeeën onderhouden nauwere contacten met de overheid en die interactie draagt bij tot een harmonieuzere samenleving. Net zoals de andere erkende gebedsplaatsen zoals kerken, kunnen de erkende moskeeën aanspraak maken op overheidsfinanciering.

De erkenning van moskeeën in het Brussels gewest gebeurt met horten en stoten. In 2007 werden de eerste vijf erkend. Dan was het wachten tot 2010 voor drie nieuwe. Het jaar nadien kwamen er nog twee bij. In 2013 nog eens vier en vorig jaar volgden er nog eens drie.

In de nota die aan de regering werd voorgelegd, wordt opgemerkt dat de termijn voor het verkrijgen van het nodige advies van de minister van Justitie doorgaans in jaren moet worden uitgedrukt. "Dat zou in de toekomst echter sterk moeten verbeteren, krachtens de engagementen die de minister van Justitie is aangegaan", luidt het. Opmerkelijk is overigens dat de gemeente Koekelberg, ondanks een herinneringsbrief, drie jaar na de eerste vraag om advies niets heeft laten weten. Indien het advies niet binnen de vier maanden verleend wordt, wordt het advies geacht gunstig te zijn, staat in de ordonnantie over de inrichting en werking van de islamitische eredienst.

Meest gelezen