ROBIN UTRECHT

Schunnige moppen en liederen niet meer strafbaar, aanzetten tot zelfdoding wél

Het huidige Strafwetboek is niet meer up-to-date: het is soms onleesbaar, incoherent en niet meer aangepast aan de huidige realiteit. De oplossing? Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft samen met enkele experten een eenvoudiger strafwetboek opgesteld. Er verdwijnen verschillende misdrijven, er komen er enkele bij én sommige inbreuken worden verzwaard. Een overzicht. 

1867. In dat jaar werd ons Belgisch Strafwetboek geschreven. In de loop der jaren werd het boek uiteraard talloze keren aangepast, maar toch is het op sommige vlakken nog hopeloos achterhaald. Denk bijvoorbeeld aan het stijgend aantal misdrijven in de digitale wereld. Die worden momenteel niet altijd strafbaar gesteld. En wie werkt er tegenwoordig nog met cassettes? Tijd om te spreken van USB-sticks. 

Verandering is dus nodig en komt eraan. De ministerraad heeft vandaag een volledig nieuw Strafwetboek goedgekeurd. Een leesbare, coherente versie, die aangepast is aan de huidige maatschappij. We loodsen u er even doorheen. 

Schunnige moppen en nachtlawaai: dit verdwijnt uit het strafwetboek

De tijd waarin het not done was om in het openbaar te praten over seks, is al lang voorbij. Nochtans kon je daar volgens het huidige Strafwetboek wel voor gestraft worden - al gebeurde dat in de praktijk niet meer. De openbare zedenschennis zoals die nu in het wetboek staat, is dus verouderd en verdwijnt. Maar uiteraard blijven extreme seksele of gewelddadige opmerkingen wel strafbaar. 

Daarnaast verdwijnen er ook enkele overtredingen uit het strafwetboek die bijvoorbeeld al administratief - of tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Zo kan je voor het maken van nachtlawaai in je straat niet meer voor de strafrechter komen, omdat hiervoor al GAS-sancties kunnen bestaan. 

Belga

Maar er komen er ook enkele nieuwe misdrijven bij: aanzetten tot zelfdoding en lijkschennis

Wie dacht dat het strafwetboek daardoor wat beperkter werd, heeft het mis. Want naast het schrappen van verschillende inbreuken, worden er ook enkele toegevoegd. 

Zo kunnen gevangenen die ontsnapt zijn, daar binnenkort voor gestraft worden. Kon dat dan niet? Vreemd genoeg niet nee. Een ontsnapte gevangene die tijdens zijn vlucht geen nieuwe strafbare feiten pleegde, werd gewoon terug in zijn cel geplaatst zonder meer - al kon hij wel een tuchtrechtelijke straf krijgen. Enkel wanneer hij bijvoorbeeld iemand verwondde of vermoordde, iets stal of andere misdrijven pleegde, kon die daarvoor gestraft worden. Doordat de ontsnapping an sich nu ook strafbaar wordt, krijgt de politie ook meer middelen om de gevangene op te sporen. 

Gevangenen die ontsnapt waren, konden daarvoor tot nu toe niet gestraft worden. Dat verandert

Nieuw is ook de strafbaarstelling van aanzetting tot zelfdoding. Denkt u bijvoorbeeld aan de Blue Whale Challenge, waarbij jongeren een lijst van opdrachten moesten doorlopen met als laatste opdracht het plegen van zelfdoding. Dit gaat mogelijk niet meer ongestraft voorbij. En om de lijst nog even te vervolledigen: ook lijkschennis wordt in de toekomst strafbaar. 

Tot slot: verkrachting en andere ernstige misdrijven worden verzwaard

Er worden ook enkele inbreuken gevoelig verzwaard. Het gaat onder meer om de meest ernstige seksuele misdrijven zoals verkrachting en de aantasting van de seksuele integriteit. Een verkrachter riskeert voortaan vijf tot tien jaar gevangenisstraf, waar dat nu één maand tot vijf jaar was. Een verdubbeling van de mogelijke straf dus, want mensen vinden het maatschappelijk belangrijker dan vroeger, benadrukt het kabinet van Geens. 

In die context worden enkele misdrijven ook helderder gemaakt. Zo kan een jongere vanaf zestien jaar toestemming geven tot seksuele betrekkingen. Maar een jongere vanaf veertien zal ook toestemming kunnen geven, wanneer het leeftijdsverschil met de partner maximaal vijf jaar is en er geen sprake is van een gezags- of vertrouwenspositie ten aanzien van de jongere. 

Meest gelezen