Tijdelijke bloemenweides in verkaveling Ieper

Bij de aanleg van nieuwe woonwijken liggen er soms nog bepaalde percelen braak, omdat die gronden nog niet verkocht zijn. Maar dat is verloren ruimte en die gebruiken ze in Ieper als een soort tijdelijke bloemenweides.

Die gronden liggen er braak. Er groeien grassen op maar dit is niet zo interessant voor de biodiversiteit. Daarom zijn er in de nieuwe verkaveling De Vloei eenjarige bloemen gezaaid. Die percelen zijn nog niet verkocht en het zal nog 2 à 3 jaar vooraleer er gebouwd wordt. In afwachting wordt er tijdelijke natuur gecreëerd door die bloemen in te zaaien.

Die tijdelijke bloemenveldjes kunnen dienen als schuilplaats en voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten. En dat is dan weer goed voor de vogels, want zo hebben ze ook weer eten.

Meest gelezen