Videospeler inladen...

Hierover gaat het op de Vlaamse superministerraad

De Vlaamse ministers zitten nog steeds bijeen voor een "superministerraad", de laatste ministerraad voor het begin van de zomer. In een aantal belangrijke dossiers moeten nog knopen worden doorgehakt. "En het is nu beslissen of nooit", zegt Wetstraatjournalist Marc Van de Looverbosch.

Betonstop

Een van de zwaarste dossiers op tafel is de betonstop. Over het principe is enkele jaren geleden al beslist: vandaag gaat er nog elke dag zo'n 6 hectare open grond verloren in Vlaanderen. In 2025 moet dat gehalveerd worden en tegen 2040 mag er geen open ruimte meer verloren gaan.

Dat betekent dat er in grote delen van bestaande woonuitbreidings- en overstromingsgebieden niet meer zal mogen gebouwd worden. Hét grote struikelblok waarover de Vlaamse ministers nog moeten beslissen: wat moet de schadevergoeding voor de grondeigenaars zijn? En wie gaat die hoge factuur betalen?

Wie gaat de hoge factuur betalen?

Boskaart

Een ander punt van discussie: de beruchte boskaart over welke zonevreemde bossen toch beschermd zouden worden. Toen minister Joke Schauvliege (CD&V) daar een tijd geleden mee naar buiten kwam, brak commotie uit omdat mensen hun bouwgrond verloren en omdat de kaart fouten bevatte.

Uiteindelijk floot minister-president Geert Bourgeois (N-VA) minister Schauvliege terug. Er komt nu geen nieuwe kaart, maar wel een aantal criteria over de bescherming van zonevreemde bossen. Ook in dit dossier is het discussiepunt: wat met de eigendomsrechten?

Wat met de eigendomsrechten?

Energie- en Klimaatplan

In uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs moet België en dus ook Vlaanderen de uitstoot van CO2  tegen 2030 met 35 procent verminderen. Het aandeel hernieuwbare energie moet naar 27 procent, het energieverbruik moet omlaag.

Dit is een zaak die de portefeuille van verschillende Vlaamse ministers aanbelangt, in het bijzonder minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Vraag voor hen is: hoe gaan we dat doel bereiken?

Het moet haalbaar én betaalbaar zijn. En dan komt andermaal de politieke vraag: wat is de impact op de factuur van de particulier. Maar ook de vraag wat de transport- en landbouwsector zullen moeten doen om de uitstoot te verminderen.

Het moet haalbaar en betaalbaar zijn

Bert Spiertz Fotografie

De Lijn

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) legt op de ministerraad vandaag zijn nieuwe decreet Basisbereikbaarheid op tafel. Cruciale vraag zal zijn of De Lijn een kans maakt om ook na 2020 het openbaar vervoer in Vlaanderen uit te baten.

Vlaanderen zou worden opgedeeld in 15 vervoersregio's die veel inspraak krijgen voor hun eigen regio wat het openbaar vervoer betreft. De rol van De Lijn - die dezer dagen onder vuur ligt - is daarin niet zo duidelijk. Er zal in elk geval meer moeten geliberaliseerd worden, dus meer private partners.

Nog een dossier van Weyts: de slimme kilometerheffing. Dat is een heffing afhankelijk van het tijdstip en de plaats waar je rijdt. Dat moet de filelast helpen verminderen. De andere verkeersbelastingen vallen dan weg. Over die slimme kilometerheffing zou een principieel akkoord bestaan, maar de invoering zou dan voor de volgende Vlaamse regering zijn. 

Wat is de toekomst van De Lijn vanaf 2020?

Statiegeld

Hét dossier waarover de afgelopen dagen gepalaverd is: statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Dat staat niet op de agenda. Bevoegd minister Schauvliege acht het dossier nog niet rijp genoeg om te beslissen. Het is bekend dat Open VLD en N-VA niet te vinden zijn voor de invoering van statiegeld.

Maar dat zal de Vlaamse ministers niet beletten om over het afvalplan - een plan tegen het zwerfvuil waarvan als het van CD&V afhangt statiegeld een belangrijk element is - te discussiëren want over andere punten in het plan is er wel overeenstemming. Of er een beslissing zal komen, is een andere zaak.

Staat niet op de agenda, maar er zal wel over gediscussieerd worden

"Nu of nooit"

De "superministerraad" dreigt zo nachtwerk te worden. En dan zullen de maatregelen morgen op een persconferentie worden voorgesteld. Morgen 21 juli, de nationale feestdag. "Niet iedereen in de Vlaamse regering staat even hoog te springen om mee te doen aan het Te Deum. Voor de N-VA is 21 juli al helemaal geen feestdag."

Het belang van de ministerraad is qua timing in elk geval belangrijk. "Men wil in elk geval knopen doorhakken, ook al zijn het kleine stapjes. Want september komt eraan, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eind september is er de Septemberverklaring van de Vlaamse regering en dan kan je je niet permitteren om met onopgeloste dossiers te zitten. En daarna nog wachten, dan zitten we op enkele maanden voor de Vlaamse verkiezingen. Het wordt nu beslissen of nooit", analyseert VRT-Wetstraat-journalist Marc Van de Looverbosch.

Herbeluister hier het gesprek met Marc Van de Looverbosch in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen