Videospeler inladen...

Politiewerk stopt niet aan de grens: nieuw verdrag tussen politiediensten Benelux: "Krachtig signaal aan criminelen"

Er is een nieuw politieverdrag tussen België, Nederland en Luxemburg. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie ondertekenen het verdrag straks. Onder het motto: politiewerk stopt niet aan de grens, zal de politie meer mogelijkheden hebben om over de grenzen heen op te treden. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) noemt het "een krachtig signaal aan de criminelen".

In 2004 was het pionierswerk: het verdrag dat de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse politiediensten sloten om beter samen te werken óver de grenzen heen. 14 jaar later is het verdrag helemaal herzien én uitgebreid. Vijf ministers uit de drie landen hebben daarover een akkoord gesloten.

Zo zal het in de drie landen vanaf nu mogelijk zijn om rechtstreeks toegang te krijgen tot elkaars politiedatabanken. Dat zal gebeuren op basis van hit/ no hit. Tijdens acties die de politie samen organiseert zal het ook mogelijk zijn om de politiedatabanken meteen te raadplegen. Ook het bevolkingsregister zullen de agenten kunnen raadplegen, op voorwaarde dat de wetten van de verschillende landen gerespecteerd worden. Ook de ANPR-camera’s – die nu volop in opmars  zijn – worden niet vergeten. Die gegevens zullen op termijn ook binnen de drie landen uitgewisseld kunnen worden. Er zal ook een nauwere samenwerking zijn tussen de politie en de lokale besturen, om zo beter gegevens uit te wisselen.

Achtervolgen over de grenzen heen

Een tweede grote luik aan het verdrag behandelt de politieachtervolgingen over de grenzen heen. Dat zal met het nieuwe verdrag een pak gemakkelijker worden. Een achtervolging die ingezet wordt in het ene land zal in het andere land verdergezet kunnen worden. Tot nu was het zo dat de politie al moest weten waarom ze iemand achtervolgden én het moest om een zware inbreuk gaan. Nu zal de politie mogen achtervolgen tot het buurland de achtervolging kan overnemen. Politieagenten zullen zelfs bepaalde opsporingshandelingen kunnen doen, wel onder strikte voorwaarden.

Niet alleen in de auto, maar ook op de trein wordt de bevoegdheid uitgebreid. Dat is belangrijk bij bijvoorbeeld internationale treinen. Mocht er zich een crisissituatie voordoen, kunnen ook de speciale eenheden grensoverschrijdend optreden. En dat kan ook preventief, ter ondersteuning van bijvoorbeeld een NAVO-top. 

Minister Jambon: "Zeer krachtig signaal aan criminelen"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is tevreden met het akkoord. "Het heeft heel wat onderhandelen gevergd, maar we zijn er toch in geslaagd om het Benelux-politieverdrag na 14 jaar gevoelig te updaten en uit te breiden."

"Het is een zeer duidelijk signaal aan de criminelen: geen denken aan dat je aan politie of gerecht kan ontsnappen door de grens naar Nederland of Luxemburg over te steken."

Het verdrag zal straks ondertekend worden door de ministers. Dan zal het nog voorgelegd worden aan de verschillende parlementen die hun groen licht nog moeten geven.

Het is een zeer duidelijk signaal aan de criminelen: geen denken aan dat je aan politie of gerecht kan ontsnappen door de grens naar Nederland of Luxemburg over te steken

Jan Jambon - minister van Binnenlandse Zaken
Videospeler inladen...

Meest gelezen