Tweetalige lijst met burgemeester Cardon de Lichtbuer in de maak in Kraainem

In de faciliteitengemeente Kraainem is op initiatief van een groep rond huidig burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer een tweetalige "Lijst van de Burgemeester" in de maak voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tot nog toe hebben naast CDH en Ecolo ook reeds Open VLD en CD&V van de vroegere Vlaamse eenheidslijst Open hun medewerking toegezegd. Dat meldt Luc Timmermans, fractievoorzitter van Open, in de gemeenteraad.

"Deze lijst wil werken rond thema's zoals een absoluut beter, transparant en efficiënt bestuur van Kraainem, zeer duidelijke doelstellingen voor de gemeente, meetbare objectieven en een goede verstandhouding met de administratie", zegt Timmermans.

"Het communautaire mag absoluut geen reden meer zijn om een goed bestuur in de weg te staan. Deze lijst wil competente mensen aan het roer zien die hun sporen verdiend hebben hebben in gezond, transparant en efficiënt beheer." Timmermans benadrukt "dat de deur blijft openstaan voor mensen die het project mee willen helpen dragen".

In de gemeenteraad van Kraainem zwaait Union, een kartel van MR, Défi en CDH de scepter, met een meerderheid van 16 zetels op 23. Het Franstalige Kraainem-Unie heeft 4 zetels en de Vlaamse eenheidslijst Open 3. Dorothée Cardon de Lichtbuer (CDH) volgde eind 2015 Veronique Caprasse (DéFi) op als burgemeester. Het boterde niet omdat er binnen Union geen akkoord kwam over een herverdeling van schepenambten bij de intrede van Cardon de Lichtbuer in het college. Hierdoor kreeg ze geen andere bevoegdheden dan die haar van rechtswege toegewezen zijn als burgemeester.

Meest gelezen