"Spionne" Kaoutar Fal terug vertrokken naar Marokko

Kaoutar Fal, de vrouw die ervan verdacht wordt in ons land te spioneren, is vandaag terug naar Marokko vertrokken. Er is wel een klacht ingediend wegens "kidnapping".  

Het relaas van Kaoutar Fal laat zich lezen als een vervolgverhaal. (zie artikel hiernaast) Vandaag is er een nieuw hoofdstuk geschreven met haar vertrek naar Marokko. In een brief (zie onderaan) schrijft ze dat ze vrijwillig vertrokken is. "Ik keer terug met veel fierheid. De Belgische justitie heeft me ten onrechte beschuldigd. De Staatsveiligheid beweerde totaal ten onrechte dat ik zou werken voor de Marokkaanse inlichtingendiensten. Dat beweren is een grove onrechtvaardigheid ten aanzien van mijn persoon." 

Ik keer met veel fierheid terug

Dat Kaoutar Fal nu zegt zelf een ticket richting Marokko te hebben gekocht, mag verbazen. Eerder zei ze nog dat een terugkeer naar Marokko voor haar "traumatiserend" zou zijn en "nefast voor haar imago".  

Kaoutar Fal gaat bovendien nog een stap verder door te beweren dat ze het slachtoffer werd van een kidnapping. Op 11 juli zou ze op het Luxemburgplein in de Europese wijk ontvoerd zijn. Voor die laatste feiten legde vandaag niet zij zelf maar wel Moshe Friedman een klacht neer met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter in Brussel.

Moshe Friedman noemt zich in die klacht "de beste vriendin van het slachtoffer" en vanuit die hoedanigheid vindt hij het ook "passend dat er een schadevergoeding wordt toegekend voor de geleden materiële en morele schade, en met name aan de heer Friedman, van 10.000 euro".

Kaoutar Fal beweert dat er geen enkele rechtsgrond is op basis waarvan ze werd vastgehouden in transitcentrum 127-bis, plek van waaruit ze vandaag dus vertrok. Maar dat laatste wordt tegengesproken door diverse uitspraken van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen. In een laatste arrest van 17 juli wordt nog eens bevestigd dat Kaoutar Fal geen geldige verblijfsvergunning had en hier dus illegaal was. Maar ernstiger zijn de beschuldigingen van spionage die ten aanzien van haar geuit werden. 

De Raad voor vreemdelingenbetwistingen verwijst in de motivatie van haar arrest naar nota’s van de Belgische Staatsveiligheid. In die nota’s van 15 maart en 6 juni, staat te lezen dat Kaoutar Fal ervan verdacht wordt in België te spioneren voor Marokko. Zij en de mensen met wie ze hier in contact staat, zouden bovendien ook werken voor buitenlandse offensieve inlichtingendiensten. 

Omdat Kaoutar Fal hier dus zowel illegaal was en bovendien beschouwd wordt als een gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid, werd ze opgesloten in transitcentrum 127-bis. Van daaruit vertrok ze vanmiddag richting Casablanca met een vlucht van Royal Air Maroc.       

Kaoutar Fal is erg scherp in haar "afscheidsbrief" voor de Belgische justitie en ook mensen uit haar omgeving zeggen dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is.  

Meest gelezen