Vlaamse Bouwmeester over betonstop: "Wil regering feliciteren" 

De Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck is erg tevreden met de beslissing die de Vlaamse regering dit weekend genomen heeft over de betonstop. "Vlaanderen heeft terecht beslist om sneller te gaan dan Europa."

De betonstop komt er, dat heeft de Vlaamse regering dit weekend beslist. Vanaf 2040 mag er geen vrije ruimte meer verloren gaan.  Dit betekent dat er niet meer gebouwd mag worden in de open ruimte, maar dat we ons moeten beperken tot de al ingenomen ruimte.  Vanaf 2025 al mag er nog maar de helft van het aantal hectare dat nu bebouwd wordt, gebruikt worden. Nergens in Europa wordt er zo veel open ruimte per burger ingenomen. 

De Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, die eerder nogal kritisch was voor het Vlaamse woonbeleid, met de vele vrijstaande villa's, is erg tevreden met deze beslissing. "Ik vind het een hele goede zaak, de dingen kunnen uiteraard nog altijd sneller, want de situatie is ernstig", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Dat het er uiteindelijk gekomen is, is cruciaal. Ik wil de regering daarvoor feliciteren." 

Van Broeck deed een tijd geleden nochtans heel wat stof opwaaien met zijn uitspraak: "Het is crimineel om nu nog een vrijstaand huis te bouwen". "Toen had men dat juist moeten begrijpen", licht hij toe. "De burger kan er niet aan doen. Het is het beleid en dat is geen bewust beleid geweest. Dat is 60 jaar geleden begonnen. Vlaanderen heeft historisch gezien geen verkavelingen. Het zit niet in ons DNA om vrijstaande woningen in de middle of nowhere te plaatsen. Het ene beleid na het andere heeft dat al stoemelings toegelaten. En zo is men in die situatie gesukkeld. Dat beleid nog doorzetten, vind ik niet verantwoord."

"Vlaanderen heeft terecht beslist om sneller te gaan dan Europa"

2040 als deadline lijkt misschien nog veraf, maar is dat volgens de Bouwmeester niet. "Vastgoed is een trage machine. Europa heeft beslist dat alle lidstaten tegen 2050 een betonstop moeten hebben. Bij Vlaanderen is de openruimte-inname het grootst per persoon.  Het is terecht dat Vlaanderen beslist heeft om sneller te gaan.  2040 is het einddoel, we zijn er nu al mee bezig. Er zijn veel gemeentes die er niet op gewacht hebben."

Ter compensatie stelt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vergoedingen in het vooruitzicht, die in totaal zouden neerkomen op 2 tot 9 miljard.  Een bedrag dat op zich nog wel meevalt volgens Van Broeck. "De betonstop niet doen kost 33 miljard, dus dit is sowieso goedkoper. Het bedrag zal ook eerder aan de lage kant van die 2 miljard zitten, denk ik. Ter vergelijking: onze belastingaftrekbare bedrijfswagens kosten de overheid 4 miljard per jaar.  Dit is 2 tot 9 miljard in het geheel op die 22 jaar."

"De marktwaarde zou immers kunnen dalen, want we hebben te veel reservegebieden liggen. Als er overaanbod is, daalt de prijs. Je moet ook niet altijd vergoeden. Het beleidsplan voorziet ook in verhandelbare grondrechten: grondenruil. Als je slecht gelegen grond hebt, kan je in ruil ergens anders bouwrecht krijgen." 

Het risico bestaat natuurlijk dat er nog snel verkaveld zal worden, nu het nog kan. "Een van zwakke punten is de grote gemeentelijke autonomie", stelt Van Broeck. "De versoepelingen die men nu invoert, kunnen altijd misbruikt worden. Maar het beleidsplan is minder een vermanende vinger, maar eerder een partnerschap tussen de lokale besturen en de overheid. Het debat in de maatschappij staat nu al zo ver dat ik al heel wat gemeentes bewust zie handelen. Wat mensen spontaan doen omdat ze het zelf willen, doen ze veel beter dan wanneer ze het moeten doen."

Herbeluister hier het gesprek met de Vlaamse Bouwmeester:

Meest gelezen