Het al bestaande ecoduct "De Warande" in Bierbeek
Agentschap Wegen en Verkeer/Agentschap Natuur en Bos

Werken aan nieuw ecoduct over N25 in Oud-Heverlee starten op 1 augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) starten op 1 augustus in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee met de bouw van een 35 meter brede ecoduct over de gewestweg N25. De investering bedraagt 3,8 miljoen euro.

Het nieuwe ecoduct, dat een aparte zone heeft waarover ook ruiters kunnen passeren, moet net als het ecoduct De Warande in Bierbeek de versnippering van het Meerdaalwoud door drukke wegen tegengaan, de verkeersveiligheid op de drukke gewestweg verbeteren en de recreatieve waarde van het woud verhogen.

Dit voorjaar gaven het Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap Natuur en Bos in deze omgeving de Onthaalpoort Torenvalk al een eigentijdse inrichting met een avontuurlijk speelbos. Op 1 augustus starten de werken voor de bouw van een interactieve uitkijktoren.

Ter voorbereiding van de bouw van het ecoduct zal de aannemer vanaf augustus een tijdelijke rijweg inrichten aan de oostelijke kant van de N25. De werken aan het ecoduct zelf duren tot in het voorjaar van 2019. Aansluitend wordt op deze locatie tegen de zomer van 2019 ook een houten fiets- en wandelbrug gebouwd met verbindingen op de fietsroutes door het Meerdaalwoud.

Daarna wordt 500 meter noordelijker het stuk van de Naamsesteenweg tussen de Duivenstraat en de E40 volledig vernieuwd en langs weerszijden van de baan in totaal 4 km fietspaden aangelegd. De werken in de fiets- en voetgangersbrug en aan de Naamsesteenweg kosten 4,1 miljoen euro en worden vermoedelijk eind 2019 afgerond.

Agentschap Wegen en Verkeer

Meest gelezen