Videospeler inladen...

Dit betekent de "arbeidsdeal" concreet voor u

Een van de grote dossiers waarover de federale regering nu een akkoord heeft, is de hervorming van de arbeidsmarkt. Zo wordt het systeem van de werkloosheidsuitkeringen grondig hervormd en ligt de nadruk op "activering", mensen aan het werk krijgen. Dit zijn alle maatregelen op een rij.

"In drie jaar is het aantal vacatures in ons land verdubbeld", stelde premier Charles Michel (MR) op de voorstelling van het nieuwe akkoord van de regering. In het laatste kwartaal van 2017 waren er 134.570 openstaande vacatures. Hoewel er almaar minder mensen werkloos zijn, moet de fameuze 'arbeidsdeal' helpen om de beschikbare reserve aan niet-werkende mensen aan een job te helpen.

Dit zijn alle maatregelen, voor u thematisch gerangschikt:

Ontslagen en werkloos

- Een van de belangrijkste elementen van die arbeidsdeal is de hervorming van het systeem van de werkloosheidsuitkeringen. In de toekomst stijgt die uitkering tijdens de eerste 6 maanden van de werkloosheid. Ofwel wordt het plafond van de werkloosheidsuitkering van 2.619,09 euro opgetrokken, ofwel wordt het percentage van 65% van het laatst verdiende loon opgetrokken.

Maar in de maanden na dat eerste half jaar werkloosheid daalt de werkloosheidsuitkering sneller. Hoe snel? Dat moet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nog vastleggen. Tegen november moet hij daarmee klaar zijn. Vanaf januari volgend jaar moet het nieuwe systeem in werking treden.

Peeters benadrukt dat dat "geen besparingsoperatie" is. "Wij duwen mensen dus niet in de armoede. Integendeel: wij gebruiken het systeem van de werkloosheidsuitkering om mensen aan te moedigen werk te vinden."

Wij duwen mensen niet in de armoede. Integendeel: wij gebruiken het systeem van de werkloosheidsuitkering om mensen aan te moedigen werk te vinden

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V)

- Werkzoekenden die een opleiding of stage volgen voor een knelpuntberoep hoeven zich geen zorgen te maken over de daling van hun uitkering. Voor hen wordt die bevroren.

- Wie ontslagen wordt, moet zich binnen de maand aanmelden bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. In Vlaanderen is dat dus de VDAB.

- Werknemers die ontslagen worden, zullen fiscaal en parafiscaal worden aangemoedigd om een deel van hun ontslagvergoeding te investeren in opleiding. Een werknemer zal ook, in overleg met de werkgever, tijdens een deel van de opzegtermijn een opleiding kunnen volgen.

- Wie om medische redenen ontslagen wordt, zal voortaan recht hebben op een outplacementbegeleiding (1.800 euro) of een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job via de sectorale fondsen. 

SWT bij een herstructurering kan vanaf 1 januari 2019 pas vanaf 59 jaar. Vanaf 1 januari 2020 kan dat pas vanaf 60 jaar

- SWT bij een herstructurering kan vanaf 1 januari 2019 pas vanaf 59 jaar. Vanaf 1 januari 2020 kan dat pas vanaf 60 jaar.

- Voor individuele SWT moet je vanaf 1 januari 2019 een loopbaan van 41 jaar hebben.

- SWT'ers zullen door diensten als de VDAB meer gestimuleerd worden om weer aan het werk te gaan, zeker als zij een knelpuntberoep kunnen uitoefenen.

- SWT'ers van bedrijven in herstructurering die een opleiding voor een knelpuntberoep volgen, krijgen daarvoor 3.600 euro opleidingssteun van hun werkgever. 

- Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen wordt mogelijk gemaakt.

Knelpuntberoepen en opleidingen

- Werkgevers worden gestimuleerd om in opleidingen op de lange termijn te investeren.

- Wie een opleiding voor een knelpuntberoep afrondt, krijgt daarvoor nieuwe premies via de gewesten. Daarvoor zorgt de federale regering voor forfaitaire belastingvrijstelling.

- Om het tekort aan werknemers in de zorgsector aan te pakken, kan de sociale Maribel, een fonds waarmee jobs kunnen worden gecreëerd in de non-profitsector, voortaan ook gebruikt worden om werknemers om te scholen die in de zorgsector willen stappen

- In Brussel wordt een opleidingspool tewerkstelling/bouw opgericht. De regering steunt die financieel via het overlegorgaan Beliris.

- De regering gaat overleggen met de deelstaten om het makkelijker te maken mensen ook in andere regio's aan het werk te krijgen (vb. Waalse werkzoekenden die in Vlaanderen vacatures invullen). 

-  De sociale partners zullen per sector knelpuntberoepen én bedreigde functies (bijvoorbeeld door de digitalisering) kunnen aanwijzen. Ze kunnen ook voorstellen doen om die problemen aan te pakken via hun sectoraal fonds. 

- Paritaire comités moeten de regering ook laten weten hoe ze hun sectorale fondsen gebruikt hebben voor opleidingen en welke resultaten dat heeft opgeleverd.

Werkgevers worden gestimuleerd om in opleidingen op de lange termijn te investeren

- Thematisch tijdskrediet voor het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep zal vanaf 1 januari 2019 worden verhoogd van 36 maanden tot 48 maanden.

- De regering gaat onderzoeken of het aantal overuren dat recht geeft op belastingverminderingen kan worden uitgebreid van 130 tot 184 uur. Doel is om sectoren met knelpuntberoepen interessanter te maken.

- Werknemers van de binnenscheepvaart zullen ook in ploegen kunnen werken.

Lonen en inkomsten

- Lonen moeten niet langer aan leeftijd, maar wel aan competentie en productiviteit worden gekoppeld. Daarvoor gaat Peeters samenzitten met de sociale partners. Er komt ook een studie daarover van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, om te kijken wat de effecten daarvan zijn op de loonkosten en het concurrentievermogen van de bedrijven.

- Vanaf 1 oktober wordt het mobiliteitsbudget ingevoerd. Dat kan worden verdeeld over een milieuvriendelijke bedrijfswagen, duurzame vervoersmiddelen (openbaar vervoer, deelauto's, fietsen, …) en cash (extra loon op het einde van het jaar). 

Wie tijdskrediet eindeloopbaan wil nemen, zal dat vanaf 1 januari pas vanaf zijn/haar 60ste mogen doen. Tot dusver was dat vanaf 55 jaar

- Vrouwelijke zelfstandigen zullen sneller een moederschapsuitkering krijgen uitbetaald. Daar moesten ze tot dusver soms 12 weken op wachten. De uitkering wordt ook maandelijks uitbetaald. Zelfstandigen in bijberoep zullen die job ook kunnen blijven uitvoeren als zij deeltijds ouderschapsverlof opnemen.

Eindeloopbaan en pensioen

- Gepensioneerden en arbeidsongeschikten worden niet langer fiscaal bestraft als ze werken.

- Wie na zijn 65e ziek wordt, wordt niet verplicht om met pensioen te gaan.

- Wie tijdskrediet eindeloopbaan wil nemen, zal dat vanaf 1 januari pas vanaf zijn/haar 60ste mogen doen. Tot dusver was dat vanaf 55 jaar.

- Als er op 1 januari 2019 geen sectorale overeenkomst is over 'zachte landingsbanen', wordt dat recht individueel toegekend aan werknemers. Bij zachte landingsbanen kan een werkgever (onder bepaalde voorwaarden) een compensatie toekennen aan een oudere werknemer die loonverlies lijdt door een verlichting van zijn werklast. Doel is om oudere werknemers langer aan het werk te houden.

Bekijk hieronder de analyse van Marc Van de Looverbosch in Het journaal.

Videospeler inladen...

Meest gelezen