Videospeler inladen...

Code oranje: algemeen sproeiverbod in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, gedeeltelijk sproeiverbod in Limburg

In Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen mag er voorlopig niet meer worden gesproeid. De drie provincies volgen daarmee het advies van de Droogtecommissie, die een totaalverbod voorstelt om auto's te wassen of gras te besproeien in heel Vlaanderen. Limburg volgt het advies gedeeltelijk en voert een sproeiverbod voor leidingwater in. De commissie heeft code oranje uitgeroepen omdat de droogte blijft aanhouden.

Het algemeen sproeiverbod dat de Droogtecommissie voorstelt, geldt niet alleen voor leidingwater, maar ook voor grond- en regenwater. Het advies is van tel voor alle particulieren en openbare besturen. Niemand mag binnenkort nog zijn gazon besproeien of zijn auto wassen en dat in alle Vlaamse provincies.

"Het is de alarmfase", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Dat wil zeggen dat er problemen zouden dreigen als er nu geen maatregelen worden genomen. De komende 14 dagen gaat er geen regen van betekenis vallen en dat wil zeggen dat we echt nog bijkomende maatregelen moeten nemen."

Kunnen geen leidingwater produceren tot in het oneindige

Katrien Smet, Vlaamse Milieumaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij roept intussen nog eens op om spaarzaam te zijn met leidingwater. "We verbruiken nog altijd veel water", zegt Katrien Smet, "20% meer dan in een gemiddelde zomermaand."

Doordat meer en meer regenwaterputten droog komen te staan, is de verwachting dat er nog meer mensen leidingwater gaan gebruiken.

Welke maatregelen nemen de provincies?

Het advies van de Droogtecommissie is voorgelegd aan de verschillende gouverneurs. Die krijgen de tijd om het voorstel te bekijken en met hun eigen diensten te communiceren.

De provincie Antwerpen voert alvast met onmiddellijke ingang een 'algemeen verspillingsverbod' in. "Dat wil zeggen dat het wordt uitgebreid naar de hele dag", zegt gouverneur Cathy Berx, "dus ruimer dan van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds."

"Water mag uiteraard gebruikt worden voor het welzijn van mens en dier", verduidelijkt Berx, "om te koken, te drinken, voor de persoonlijke hygiëne. Maar geen sproeien van gazons, geen voertuigen afspoelen, geen plons- of zwembaden vullen."

Donderdag komt de provincie Antwerpen samen met onder meer de waterbeheerders, de drinkwatermaatschappijen, de Vlaamse Waterweg en de sectoren landbouw en natuur om te praten over een  mogelijk captatieverbod op de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen.

In Oost- en West-Vlaanderen was er al een sproeiverbod tussen 8 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds. Dat zal worden uitgebreid naar een volledig verbod, dus 24 op 24 uur. Uw gazon besproeien, het zwembad vullen of de auto wassen, is voorlopig allemaal verboden. Er zijn wel uitzonderingen: de bloemen water geven met een gieter mag nog wel. Ook voor de landbouw worden uitzonderingen gemaakt.

De provincie Limburg volgt het advies van de Droogtecommissie gedeeltelijk en voert een sproeiverbod voor leidingwater in. In Vlaams-Brabant komt er morgen een spoedoverleg. Daar is er wel al een verspillingsverbod van kracht in 15 gemeenten.

Wat is de Droogtecommissie?

De Droogtecommissie volgt de droogtetoestand nauwgezet op en komt bij een aanhoudende droge periode met algemene watertekorten samen. Ze bespreekt welke maatregelen de leden voorstellen om de resterende watervoorraden optimaal te benutten, bijvoorbeeld een verbod op het capteren van oppervlaktewater, een verbod op het sproeien van gazons...

Als de waterbesparingsmaatregelen onvoldoende zijn en er watertekorten optreden, maakt ze afspraken om het beschikbare water te verdelen. De commissie adviseert ook de gouverneurs en bevoegde ministers over te nemen maatregelen.

De Droogtecommissie maakt deel uit van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid-werking (CIW) en bestaat uit vertegenwoordigers van de CIW-leden, de kabinetten van de ministers van Mobiliteit en Omgeving en het Vlaams Crisiscentrum CCVO. De CIW-voorzitter is ook voorzitter van de Droogtecommissie.

Videospeler inladen...

Meest gelezen