Gebrandschilderd glas uit Brugge erkend als topstuk

De oudste kleine paneeltjes, uit 1400 of daaromtrent, zijn afkomstig uit het Brugse stadhuis. Ze zijn een zeldzaam voorbeeld van Vlaams gebrandschilderd glas uit de vroege 15de eeuw. De artistieke kwaliteit is uitzonderlijk. Wellicht heeft een Brugse glasschilder of glazenier ze gemaakt.  

Ook 2 glasramen van eind 15de eeuw die de Heilige Joris en de engel Michael voorstellen, zijn opmerkelijk. Mogelijk maakten ze deel uit van de ramen van de Sint-Lucasgilde in de Zilverstraat. Tenslotte is er nog een meesterproef van gebrandschilderd glas uit de 18de eeuw, het werkstuk dus van een ambachtsman uit een gilde. Vanaf 2019 maken de topstukken deel uit van de collectie van het vernieuwde Gruuthuusemuseum. 

Meest gelezen