AFP or licensors

Inflatie in Venezuela zal oplopen tot 1 miljoen procent

In Venezuela zal de inflatie bij onveranderd beleid tegen het einde van dit jaar oplopen tot 1 miljoen procent. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een gisteren gepubliceerde analyse van Latijns-Amerikaanse landen. "De situatie is gelijkaardig aan die van Duitsland in 1923 of Zimbabwe eind jaren 2000", klinkt het.

"Venezuela blijft vastzitten in een diepe economische en sociale crisis", zegt Alejandro Werner, hoofd van het westelijk halfrond van het IMF. Hij voorspelt dat het reële bruto binnenlands product (bbp) van het Zuid-Amerikaanse land in 2018 met ongeveer 18 procent zal dalen. Het gaat al om de derde daling met dubbele cijfers op rij. Reden daarvoor is onder meer een aanzienlijke daling van de olieproductie.

De hyperinflatie in Venezuela zal nog verder toenemen volgens het IMF , omdat het verwacht dat de regering zal vasthouden aan grote begrotingstekorten die volledig gefinancierd worden door het bijdrukken van basisgeld. "We ramen een verhoging van de inflatie tot 1.000.000 procent tegen het einde van 2018."

Werner vergelijkt de situatie met die van Duitsland in 1923 of Zimbabwe eind jaren 2000. "Zowel de instorting van de economische activiteit, de hyperinflatie en de toenemende achteruitgang van het aanbod van publieke goederen (gezondheidszorg, elektriciteit, water, transport en veiligheid), als tekorten aan voedsel aan gesubsidieerde prijzen, hebben geresulteerd in grote migratiestromen, die zullen leiden tot toenemende spill-over-effecten in buurlanden".

Venezuela verkeert in een ernstige economische crisis sinds het instorten van de olieprijzen vier jaar geleden. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen wegens de tekorten aan levensmiddelen en de hyperinflatie.

Meest gelezen