Videospeler inladen...

Vroeger open, later dicht, en ook in het weekend: crèches mogen openingsuren ruimer maken

Crèches krijgen het makkelijker om in te spelen op onregelmatige werkuren van ouders. Dat is een van de onderdelen uit het akkoord van eind vorige week. Er komen nieuwe subsidieregels voor flexibele kinderopvang waardoor crèches hun openingsuren ruimer kunnen maken. Ook het organiseren van dringende kinderopvang wordt eenvoudiger gemaakt.

Veel ouders kunnen ervan meespreken: het is niet altijd even evident om kinderopvang te vinden op momenten dat je die nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je onregelmatig werkt, met vroege en late diensten, en/of in het weekend of op feestdagen. Of als je een alleenstaande ouder bent die werk vindt of een opleiding kan volgen, of als je plots ziek wordt als ouder...

Flexibele -gesubsidieerde- kinderopvang is op dit moment al mogelijk, maar de regeling is complex. Bovendien is opvang buiten die uren dikwijls erg duur, omdat crèches daar op dit geen subsidies meer krijgen. Daarom breidt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) de middelen voor flexibele kinderopvang uit.

Welke mogelijkheden komen er?

In totaal trekt de Vlaamse regering 2,776 miljoen euro uit waardoor het aanbod in de loop van volgend jaar kan worden uitgebreid.

  • Opvang op ruime openingsmomenten in gesubsidieerde kinderopvang
    1,640 miljoen euro gaat naar kinderopvang ’s morgens voor en 's avonds na de normale openingsuren, op feestdagen en in het weekend. Het gaat om de gesubsidieerde crèches, waar je betaalt op basis van je inkomen. De tarieven blijven hetzelfde, je betaalt er als ouder dus niet extra voor.
  • Dringende opvang
    1,136 miljoen gaat naar het crëeren van 100 dringende opvangplaatsen in Vlaanderen en Brussel. Dat zijn plaatsen die crèches vrij moeten houden voor een kind dat binnen de maand opvang nodig heeft, bijvoorbeeld omdat een ouder werk vindt of een opleiding moet volgen, en er in het gezin of elders geen opvang mogelijk is. Of omdat er een plotse crisissituatie is, zoals een ziekte. Die opvangplaatsen komen er vooral in de grote steden. Ook hier zijn de tarieven inkomensgerelateerd.

Loket kinderopvang

Daarnaast moet er ook een beter systeem komen dat ouders de weg wijst bij het zoeken naar al dan niet flexibele opvang. Dat moet gebeuren via een lokaal loket kinderopvang in de gemeentes. Momenteel is er in 1 op de 5 gemeentes een zo'n loket. Vandeurzen trekt 1 miljoen euro uit om meer van die loketten mogelijk te maken.

Meest gelezen