Videospeler inladen...

Code oranje betekent niet overal hetzelfde: dit mag wel en niet in uw provincie

Sinds een paar dagen geldt code oranje voor droogte in Vlaanderen. De gouverneurs bestudeerden het advies van de Droogtecommissie en bepalen wat wel en niet kan in hun provincie. Eén advies, verschillende toepassingen. Een overzicht van wat er beslist is.

Het algemeen sproeiverbod dat de Droogtecommissie voorstelt, geldt niet alleen voor leidingwater, maar ook voor grond- en regenwater. Het advies is van tel voor alle particulieren en openbare besturen. Het is voorgelegd aan de verschillende gouverneurs. Zij bepalen wat wel en niet kan in de provincies.

Bepaalde regels zullen niet in elke provincie gelden. Elke provincie kan het advies anders toepassen. Een beetje verwarrend misschien, want wat mag nu nog wel en wat niet? Een overzicht van wat beslist is.

Oost-Vlaanderen

•    Verboden: het wassen van auto’s, het vullen van zwembaden en het sproeien van grasvelden met leiding-, regen- of putwater

Het is ook verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in de provincie.

•    Toegelaten: Landbouwers en houders van moestuinen mogen vanaf 18 uur  tot 10 uur hun tuin besproeien met niet-leidingwater. Ook het besproeien van sportterreinen mag binnen deze uren.

Landbouwers mogen wel drinkwater capteren voor hun vee. 

West-Vlaanderen

•    Verboden: het wassen van de auto, het vullen van zwembaden en het sproeien van grasvelden met leidingwater.

•    Toegelaten: al deze activiteiten mogen wel nog met regen- of putwater maar enkel tussen 18 uur en 10 uur.

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie.


Antwerpen

•    Verboden: het wassen van auto’s, het vullen van zwembaden of vijvers en het besproeien van tuinen en grasvelden met leidingwater.

•    Toegelaten: al deze activiteiten mogen wel nog met regen- of putwater maar enkel tussen 20 uur en 8 uur.

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie.

Limburg

•    Verboden: het wassen van auto’s, het vullen van zwembaden en het sproeien van grasvelden met leidingwater

•    Toegelaten: al deze activiteiten mogen wel nog met regen- of putwater maar enkel tussen 20 uur en 8 uur.

Vanaf vanmiddag zal het ook in deze provincie verboden worden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen.

Vlaams-Brabant

•     Verboden: het wassen van auto’s, het vullen van zwembaden, het reinigen van straten, het sproeien van daken en grasvelden met leidingwater.

•    Toegelaten: al deze activiteiten mogen wel nog met regen- of putwater maar enkel tussen 20 uur en 8 uur.

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie.

Meest gelezen