Nicolas Maeterlinck

Vakbonden plannen in herfst nieuwe acties tegen federale regering

De christelijke vakbond gaat in september actie voeren tegen de hervormde ziekteregeling voor vastbenoemde ambtenaren. De vakbond spreekt van een aanval op het ambtenarenapparaat.  En begin oktober plannen de drie vakbonden een regionale actiedag tegen de pensioenplannen van de federale regering.

Vastbenoemde ambtenaren hebben elk jaar recht op 21 dagen ziektekrediet. Dat betekent dat ze die dagen, bij ziekte, recht hebben op 100 procent van hun loon. Maar als ze een heel jaar gezond blijven, dan kunnen ze dat ziektekrediet opsparen. Wie na 20 jaar bijvoorbeeld 200 dagen ziektekrediet bijeengespaard heeft, behoudt gedurende 200 dagen afwezigheid zijn volledig loon.

'Beknibbelen op zieke mensen'

Maar dat opsparen heeft de federale regering afgeschaft. Opgebouwde rechten blijven wel behouden. "Dat betekent dat wie meer dan een maand ziek is, terugvalt op zo'n 60 procent van zijn normale loon," zegt Marc Saenen van de christelijke vakbond. "Er wordt dus zwaar beknibbeld op zieke mensen." Daarom plant het ACV protestacties in september, waarschijnlijk samen met de andere bonden.

Dat was misschien zo in de tijd van "De Collega's", maar nu wordt er op ziekte heel streng gecontroleerd 

Marc Saenen, ACV Openbare Diensten

Dat ziektedagen ook wel eens opgespaard worden om op het einde van de loopbaan vroeger te stoppen met werken, betwist Marc Saenen. "Dat was misschien 20 jaar geleden zo of in de tijd van "De Collega's", maar nu wordt er op ziekte heel streng gecontroleerd. Cijfers tonen ook aan dat vastbenoemde ambtenaren minder vaak ziek zijn dan hun contractuele collega's."

Vanaf volgend jaar krijgen vastbenoemde ambtenaren enkel nog de eerste dertig dagen van afwezigheid hun volledige loon. Dat is de regeling die ook in de privésector geldt. "Maar de privésector heeft vaak bijkomende verzekeringen afgesloten. Heel wat bedrijven hebben op sectoraal vlak akkoorden afgesloten zodat voor hun werknemers het loon doorbetaald wordt", zegt Saenen. "Wie bijvoorbeeld in de banksector werkt, valt na één maand afwezigheid niet terug op een lager loon. Dat is dus geen argument."

Ook actiedag rond zware beroepen

Intussen plannen de drie grote vakbonden op 2 oktober, op minder dan twee weken van de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe actiedag tegen de pensioenhervorming van de federale regering. Het is vooralsnog geen nationale betoging, maar de bonden plannen regionale acties in de grote steden.

Een oproep om deel te nemen, komt er met een nieuwe pensioenkrant begin september.  De vakbonden klagen aan dat een regeling uitblijft over vervroegd pensioen voor zware beroepen. Daardoor blijft het onduidelijk wie al of niet een zwaar beroep heeft, en in de toekomst nog vroeger met pensioen zal kunnen.

Meest gelezen