Elke twee uur een ongeval met vluchtmisdrijf in België

Elke twee uur gebeurt er in België een verkeersongeval met doden of gewonden waarbij vluchtmisdrijf wordt gepleegd. Dat blijkt uit een analyse van het verkeersinstituut Vias. Het kenniscentrum voor verkeersveiligheid pleit voor een hogere pakkans voor mensen die rijden onder invloed of rijden zonder verzekering.

Het Vias Institute leerde uit cijfers van de FOD Economie dat er vorig jaar in ons land zo'n 4.200 ongevallen met doden of gewonden zijn gebeurd waarbij er sprake was van vluchtmisdrijf. In vergelijking met 2007 is het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf wel met vijf procent gedaald, maar het totale aantal letselongevallen daalde veel sterker (-22 procent). In verhouding wordt er dus vaker gevlucht dan tien jaar geleden. Toen waren negen procent van alle letselongevallen ongevallen met vluchtmisdrijf, vorig jaar ging het om 11 procent.

Fietsers en voetgangers zijn oververtegenwoordigd in ongevallen met vluchtmisdrijf, aldus Vias Institute. Volgens de analyse van het kenniscentrum zijn meer dan de helft (54 procent) van alle gestorven weggebruikers in een ongeval met vluchtmisdrijf voetgangers, en bijna één op de vijf is een fietser. Verhoudingsgewijs wordt er 's nachts vaker het hazenpad gekozen bij een letselongeval, maar meer dan acht op de tien ongevallen met vluchtmisdrijf vindt nog steeds overdag plaats.

Uit een analyse van het profiel van 850 bestuurders die veroordeeld werden, leert Vias Institute dat vooral jonge mannen zich bezondigen aan vluchtmisdrijf. 86 procent waren mannen en meer dan de helft was jonger dan 25 jaar. Alcohol en drugs (42 procent van de ongevallen) en het ontbreken van een rijbewijs of verzekering zijn factoren die aanzetten tot vluchtmisdrijf. Sommigen maken zich ook zorgen over hun imago en reputatie. Slechts een kleine groep heeft volgens Vias Institute een totaal gebrek aan moreel besef.

De straffen voor vluchtmisdrijf zijn sinds 15 februari verhoogd, maar Vias Institute wil niet te optimistisch zijn over hun ontradend effect. "De pakkans heeft een grotere impact. Rijden onder invloed van alcohol en rijden zonder verzekering zijn omstandigheden die vaak leiden tot vluchtmisdrijf. Door de inspanningen op te drijven om tegen deze inbreuken op te treden, wordt ook de strijd tegen vluchtmisdrijf opgedreven", aldus het kenniscentrum, dat er ook voor pleit om waarden als burgerzin en respect voor anderen aan bod te laten komen in de verkeersopvoeding.

Meest gelezen