Meer kinderen naar logopedist: "Mensen hebben gevoel dat school niet voldoende zorg kan bieden"

De voorbije jaren gingen steeds meer jonge kinderen langs bij een logopedist om hun lees- en schrijfproblemen te behandelen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Daardoor zijn ook de uitgaven in de ziekteverzekering gestegen. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) pleit er daarom voor om te investeren in de omkadering op school zelf.

Tussen 2010 en 2016 zijn er bijna 40 procent meer sessies logopedie geweest in ons land. Bij kinderen uit de lagere school ging het in die periode zelfs om een stijging met ruim 51 procent. "Mensen die merken dat hun kind een probleem heeft, gaan vandaag veel sneller de stap zetten naar een logopedist", stelt Stefan Grielens van het CLB.

Grielens wil niet gezegd hebben dat ouders te snel een logopedist inschakelen. "Het gaat er vooral over dat mensen vandaag het gevoel hebben dat er niet altijd voldoende zorg kan geboden worden vanuit de school zelf", aldus de directeur van de Vrije CLB-koepel. Hij pleit er daarom voor om de begeleiding vanuit het (gratis) onderwijs zelf te versterken.

"Dat kan een versterking zijn via logopedisten die leerlingen zouden kunnen begeleiden en leerkrachten omkaderen. Anderzijds pleiten we ervoor om de leerkrachten in het gewoon onderwijs te versterken zodanig dat zij voldoende competent zijn, want die zijn het best geplaatst om kinderen te leren lezen en schrijven."

"We creëren een soort ongelijkheid"

Grielens wijst erop dat de begeleiding via een logopedist "veel geld kost". "En dat wordt betaald door het Riziv. Je zou je de vraag kunnen stellen of het niet denkbaar is om iets meer te investeren binnen het onderwijs waardoor er iets minder beroep zou moeten gedaan worden op de middelen van het Riziv."

"Door het feit dat veel mensen beroep doen op buitenschoolse logopedie, creëren we een soort ongelijkheid. Als we merken dat heel veel kinderen buitenschoolse betaalde extra ondersteuning nodig hebben om binnen het gratis onderwijs te kunnen functioneren, moeten we daarover het debat aangaan."

Kleine kentering

In de krant Het Laatste Nieuws wijst de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten erop dat er in 2017 een kentering was in de stijgende tendens. "Scholen krijgen nu vanuit de overheid de opdracht om sterk in te zetten op zorgomkadering. Pas als de problematiek van een kind hun expertise te buiten gaat, is het de bedoeling dat een logopedist wordt ingeschakeld en daar zien wij ook op toe", aldus voorzitter Pol De Meyere.  

Meest gelezen