Meer tijdelijke plaatsen in woonzorgcentra vanaf 2020

Woonzorgcentra zullen vanaf 2020 meer bedden kunnen vrijmaken voor ouderen die daar maar een beperkte periode verblijven. Het zogenoemde oriënterend kortverblijf van maximaal 2 maanden is bedoeld om een definitieve oplossing te zoeken. 

Het idee dat een rusthuis de laatste woonplaats zou zijn voor een oudere, is voorbijgestreefd. Nu al bestaan er vormen van kortverblijf waarbij hulpbehoevende ouderen gedurende maximaal 3 maanden per jaar terecht kunnen, bijvoorbeeld om hun mantelzorgers thuis een adempauze te gunnen of een tijdelijke oplossing te bieden wanneer de kinderen op vakantie zijn. Maar in de praktijk leidde zo'n kortverblijf toch vaak naar een definitieve situatie.

De oudere verhuisde dan vaak van het ene kortverblijf naar het andere, naargelang er in een woonzorgcentra bedden vrij waren om uiteindelijk ergens een vrijgekomen vaste plaats ergens in te nemen. Maar, zo stellen zorgverleners vast, dikwijls heeft dat ook te maken met onwetendheid over andere vormen van hulpverlening.

"Ouderen en hun familie redeneren nog te vaak dat er slechts 2 plaatsen zijn waar zorgbehoevende ouderen kunnen ondersteund worden", zegt Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuurder van de de Westvlaamse woonzorggroep GVO. "Dat zijn het woonzorgcentrum en het ziekenhuis. Met zo'n oriënterend kortverblijf kopen we enkele maanden tijd om uit te zoeken of er nog alternatieven zijn. Dat kan een assistentiewoning zijn of dat kan een goed georgiseerde vorm van thuisverpleging zijn. Zo hebben we hier in Kortrijk bijvoorbeeld een systeem waarbij ouderen thuis hulp kunnen krijgen van nachtverpleging. Maar er is net zo goed de dagopvang, bijvoorbeeld als de kinderen overdag werken.

We zoeken met met een multidisciplinair team uit wat de beste vorm van ondersteuning is", zo vult Roel Eerlingen aan, directeur van Integro, een koepel van 8 Limburgse woonzorgcentra. De arts en de thuisverpleger kunnen de medische noden inschatten, de maatschappelijk assistent de sociale behoeften en de woonsituatie. Dat kan eventueel zelfs leiden tot aanpassingen aan de woning zelf om het leven daar opnieuw makkelijker te maken. Maar zoiets vergt enige tijd. En die tijd overbruggen we dan met zo'n oriënterend kortverblijf.

Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen maakt voor het samenbrengen van dat multidisciplinair team een subsidie vrij van 50 euro per dag. In totaal kunnen er tegen 2020 zo'n 8000 extra vergunningen worden toegekend aan woonzorgcentra die daarvan gebruik willen maken. Het totale budget daarvoor is becijferd op 128 miljoen.  

Meest gelezen