Volksgezondheid: "Horeca moet leeftijd van jongeren die alcohol willen kopen beter controleren"

De federale  overheidsdienst Volksgezondheid wil dat horeca-uitbaters nauwkeuriger de leeftijd controleren van jongeren die alcohol willen kopen. Vorige maand werden vier jongeren betrapt die via hun smartphone hun identiteitsgegevens hadden vervalst om sterke drank te kunnen kopen. "Er is nood aan meer sensibilisering".

Met de vier jongeren die vorige maand werden betrapt, stijgt het aantal vastgestelde inbreuken van alcoholmisbruik bij jongeren dit jaar al naar meer dan 180. "Vorig jaar hebben we 402 inbreuken vastgesteld, een verdubbeling in vergelijking met het jaar daarvoor", zegt Paul Van den Meerssche van de FOD Volksgezondheid. "En ik verwacht dit jaar evenveel inbreuken."

Er is dus nood aan meer sensibilisering volgens Van den Meerssche. "Bij de horeca-uitbaters en bij de jongeren zelf ook. Want we zien dat sommige jongeren heel vastberaden zijn om alcohol te kunnen kopen. Zij gebruiken daarvoor vaak een foto van hun identiteitskaart en via een app op hun smartphone veranderen ze hun geboortedatum."

"We hebben een aantal nieuwe controleurs aangenomen om meer controles te kunnen uitvoeren", vertelt Van de Meerssche. Maar ook in de horeca zelf kan het beter. "Het gebeurt zelden dat uitbaters echt naar de leeftijd van jongeren vragen, laat staan naar bewijs van die leeftijd.  We hebben nu een nieuwe omzendbrief uitgestuurd om uitbaters duidelijk te maken dat ook een foto op een smartphone niet volstaat als bewijs."    

Horeca Vlaanderen: "Onze uitbaters zijn zich bewust van hun sociale rol"

"We gaan aan onze leden vragen om nog scherper toe te zien dan normaal", reageert Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. "Onze uitbaters zijn zich echt wel bewust zijn van de sociale rol die ze vervullen."

"Als federatie zetten we ook permanent op preventie en sensibilisering in. Maar de echte problemen spelen zich vaak buiten het café af, op een fuif bijvoorbeeld. Je kan daar alleen maar van leren en dat meenemen om er nog waakzamer mee om te gaan".  

Meest gelezen