ACOD-militanten bezetten sluis van Menen: "Er zullen nog veel meer acties volgen"

De socialistische vakbond ACOD houdt vandaag "een eerste verwittigingsstaking" op de sluis van Menen. "Dit is het startschot van een hele reeks acties en stakingen die zich niet alleen zal beperken tot bruggen en sluizen, waarbij we garanderen dat de strijd zal worden opgevoerd en dit tot de (rechtse) regering tot bezinning komt en haar dwaze maatregelen intrekt."

Op 5 juli diende de ACOD een actie-aanzegging in tegen de wijzigingen aan het personeelsstatuut van het Vlaamse overheidspersoneel. Enkele dagen eerder had Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans die maatregelen aangekondigd. Het gaat vooral over besparingsmaatregelen die volgens de vakbond "alle personeelsleden in het loonzakje zullen treffen".

Zo zullen vastbenoemde personeelsleden na 30 ziektedagen op 65 procent van hun loon vallen waar dat nu 100 procent is. Dat kan ook het pensioenbedrag doen dalen.

Ook zullen voor ieder personeelslid de premies wegvallen na 30 kalenderdagen, waar dat vroeger 35 werkdagen was. Er zullen meer contractuele en tijdelijke krachten worden aangeworven, de vaste benoeming staat onder druk en bij een negatieve stage valt de mogelijkheid weg om beroep aan te tekenen.

Heel hautain

Over de maatregelen moet op 24 september nog worden onderhandeld. "Maar toen ze werden aangekondigd heeft de kabinetsmedewerker van Homans, die verantwoordelijk is voor de onderhandelingen, al in de pers gezegd: 'Ook als de vakbonden niet akkoord gaan, gaan we verder'. Dat is heel hautain. Op zo'n manier onderhandelingen starten, lijkt mij heel moeilijk", zegt Jan Van Wesemael van de ACOD.

"De ACOD heeft beslist om niet te wachten om over te gaan tot acties om ons als lammetjes naar de slachtbank van 24 september te laten voeren", stelt de vakbond in het persbericht. "Er werd de laatste 8 jaar reeds zwaar ingehakt op het personeelsbestand (-10 procent), iedereen moet langer werken en daar bovenop voor een lager pensioen. Het is genoeg geweest."

Nog meer acties

Volgens Van Wesemael zal de actie in Menen nog de hele dag duren. "Geen enkele boot zal worden doorgelaten, de sluis zal stilliggen." Niet dat er heel veel hinder zal zijn voor de scheepvaart. Doordat het bouwverlof nog bezig is, passeren er nu aan de sluis maar zo'n 20 schepen per dag (en geen 80, zoals anders). Dat is bewust, zegt Van Wesemael: "We willen de economie niet treffen."

Het is de eerste actie van vele. "Nu is het een eerste sluis, binnenkort volgen er andere, ook gemeenschapsinstellingen, loodsen, administraties, ..." De acties zullen blijven duren "tot Homans die maatregelen intrekt": "We gaan niet blijven wachten."

Meest gelezen