Klein koolwitje meest gespotte vlinder tijdens Grote Vlinderweekend Natuurpunt

Afgelopen weekend organiseerde Natuurpunt zijn jaarlijkse Grote Vlinderweekend. Net als vorig jaar was het klein Koolwitje de meest voorkomende vlindersoort in de Vlaamse tuinen. Opvallend is het lage aantal vlinders dit jaar.

Elk jaar roept Natuurpunt op om tijdens het Grote Vlinderweekend een half uurtje vlinders te tellen in de tuin. Dit jaar deden 4531 Vlamingen mee. De resultaten stromen nog volop binnen, maar een aantal dingen zijn al duidelijk.

Het kleine koolwitje is opnieuw de meest getelde vlindersoort, gevolgd door het groot koolwitje, dat in meer dan de helft van de Vlaamse tuinen werd gezien. Nummer drie was de atalanta, een trekvlinder.

Er zijn opvallend minder vlinders dan gemiddeld. Bij veel soorten bleek de vliegpiek al vroeger dan normaal voorbij en tegelijk zijn ook heel wat nectarplanten uitgedroogd.

Vroeger door klimaatopwarming

"Deze twaalfde editie was al met een week vervroegd om in te spelen op het veranderend klimaat", zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt. "Maar dat bleek onvoldoende. Door de uitzonderlijke warmteperiode waren veel vlindersoorten, zoals de dagpauwoog dit jaar al erg vroeg voorbij hun piek, of zelfs volledig uitgevlogen."

"De meeste vlinders kwamen dit jaar 2 tot 3 weken vroeger uit hun pop dan gemiddeld, en de levensduur van vlinders is bovendien korter als ze dankzij zonnige omstandigheden lange dagen kunnen vliegen en weinig nectar vinden", verklaart Vanreusel.

In de gemiddelde Vlaamse tuin werden 7 exemplaren van 4 soorten geteld. Dat is hetzelfde resultaat als vorig jaar, toen het voorjaar ook bijzonder warm was, maar de aantallen zijn laag in vergelijking met gemiddelde jaren. Ter vergelijking: in 2016 werden gemiddeld 14 vlinders van 5 verschillende soorten gemeld.

Koninginnenpage kruipt uit dal

Opvallend is het mooie resultaat van de koninginnenpage. De grootste dagvlindersoort van ons land, met prachtig geelzwart gekleurde vleugels, werd in 12 procent van de tuinen gezien. Maar liefst 38% van de tellers gaf aan dat ze deze vlinder eerder dit jaar al konden spotten in hun tuin. Een teken van herstel na verschillende jaren van achteruitgang.

Zoals verwacht hebben enkele zuiderse soorten van de hete zomer geprofiteerd om hun verspreiding naar het noorden voort te zetten. Op verschillende plaatsen werd de keizersmantel gezien, een grote oranje vlinder die normaal in bosgebieden leeft, maar zich door het warme weer ook ver daarbuiten begeeft. Het kaasjeskruiddikkopje dat tot 2009 niet voorkwam in Vlaanderen, wordt nu in alle provincies gezien.

Droogte kan tot slecht vlinderjaar 2019 leiden

Door de aanhoudende droogte zijn veel nectarplanten verdroogd waarmee de volwassen vlinders zich voeden. Maar ook veel waardplanten, die het voedsel voor de rupsen vormen, staan er dor bij. Dit kan nefaste gevolgen hebben voor de volgende generatie, en dus ook op het aantal vlinders dat we volgend jaar gaan zien.

Videospeler inladen...

Top 10

1      Klein koolwitje

2     Groot koolwitje

3     Atalanta

4     Bruin zandoogje

5     Boomblauwtje

6     Oranje zandoogje

7     Bont zandoogje

8     Dagpauwoog

9     Gehakkelde aurelia

10   Gamma-uil

Meest gelezen