Videospeler inladen...

Opnieuw een Albanees uitgewezen voordat hij voor de rechter komt

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) brengt vandaag een Albanees die in de gevangenis van Gent zit over naar een gesloten centrum met het oog op zijn uitwijzing. Dat heeft Freddy Roosemont, de directeur-generaal van DVZ, in "Terzake" bevestigd. Het is al de tweede keer in korte tijd dat DVZ een gevangene uitwijst voordat de man in kwestie voor de rechter in ons land kan komen.

Twee weken geleden ontstond er commotie nadat was gebleken dat een veroordeelde Albanees door DVZ het land was uitgewezen.  Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) beloofden overleg te plegen over hoe het beter kan.

Amper twee weken later is er al opnieuw een zaak van een Albanees die illegaal in ons land verblijft en verdacht wordt van het dealen van kleine hoeveelheden drugs. De man wordt opgepakt, maar de onderzoeksrechter besliste vrij snel om hem op borgtocht vrij te laten. De zus van de verdachte betaalde de borg van 5.000 euro, maar de man komt niet vrij. Hij wordt integendeel vandaag overgebracht naar een gesloten centrum om uitgewezen te worden.

Justitie kan uitzondering aanvragen

De directeur-generaal van DVZ, Freddy Roosemont, beaamt dat de lijnen "strafvervolging" en "verblijf" al jarenland naast elkaar lopen, maar elkaar soms kruisen. "De rechtbanken, tot en met het Hof van Cassatie, hebben vastgesteld dat die situatie zo is en dat de strafrechtelijke procedure de verblijfsprocedure niet kan en niet mag beïnvloeden. Dat is vaste rechtspraak."

"Op het ogenblik dat justitie ons iemand levert vanuit de gevangenis met geen wettelijk verblijf - of hij nu veroordeel zal worden of niet - is een verwijdering het enige wat de wet ons oplegt", zegt Roosemont.

Maar overleg tussen justitie en DVZ is wel mogelijk en is ook gebeurd na de eerste zaak twee weken geleden.  "Er is heel duidelijk afgesproken met de collega's van justitie dat als zij vinden dat iemand absoluut in ons land moet blijven, voor een proces of een getuigenis, die vraag schriftelijk en gemotiveerd aan ons gesteld kan worden", zegt Roosemont.

In de zaak van de eerste Albanees is die vraag niet gesteld, zegt Roosemont. Bij het overleg met jusitie is nog eens duidelijk gemaakt hoe een dergelijke uitzondering aangevraagd kan worden, maar het is niet de bedoeling dat te doen voor elke verdachte van wie het aanhoudingsmandaat is opgeheven, want dat zijn er veel te veel."

Videospeler inladen...

Meest gelezen