Meer dan 1 op de 10 Belgen tussen 25 en 35 jaar wil geen kinderen

VUB-onderzoekers Mark Elchardus en Petrus te Braak vroegen 1.951 Belgen tussen 25 en 35 jaar naar hun kinderwens. Zowat 13 procent van hen wil geen kinderen.

Uit het onderzoek dat al in 2013 werd gestart, blijkt dat bij de mannen uit de onderzochte leeftijdscategorie 16 procent  geen kinderwens heeft en bij de vrouwen 11 procent.  

Gemiddeld wil 7 procent van de Europese mannen geen kinderen, tegenover 5 procent van de vrouwen. Belgen scoren dus een pak hoger. In vergelijking met onze omringende landen zoals Nederland en Duitsland zijn de cijfers gelijkaardig.  In Oost -en West-Europa liggen de cijfers van mensen zonder kinderwens dan weer duidelijk lager.

Uit het onderzoek komt naar voor dat er verschillende factoren een rol spelen bij het niet willen van kinderen. Zo geeft 20 procent van de laaggeschoolden aan geen kinderen te willen, tegenover 11 procent van de Belgen met een diploma hoger onderwijs.

Ook een drukke carrière heeft een impact op de gezinsplanning: wie het werk als 'zeer belangrijk' bestempelde, gaf dubbel zo vaak aan geen kind te willen dan wie het werk minder belangrijk vindt (18 tegenover 9 procent).

Toch speelt ook de relatiestatus een rol: van alle alleenstaanden wil een kwart geen kinderen, vier keer zoveel als bij Belgen met een vaste relatie. Ook mensen met gezondheidsproblemen zijn minder geneigd om aan kinderen te beginnen.

 "Het onderzoek toont aan dat kinderen willen niet altijd een vrijwillige keuze is", zegt onderzoeker Petrus te Braak. "Omgevingsfactoren zijn bepalend en daarom is het best mogelijk dat millennials met een lagere sociaaleconomische status en opleiding in andere omstandigheden wel een kinderwens zouden hebben. Indien de omstandigheden optimaal zijn, wil slechts 6 procent van de jongvolwassen Belgen kinderloos blijven"

 Op woensdag 1 augustus is het "International Childfree Day", de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor mensen die er bewust voor kiezen kinderloos te blijven.

Meest gelezen