Nicolas Maeterlinck

Politie kamt Brusselse Kanaalzone uit: duizenden inschrijvingen geschrapt

Vorig jaar zijn er elke dag 260 woningen gecontroleerd in de gemeenten van de Brusselse Kanaalzone, in het kader van het zogenoemde Kanaalplan. Dat schrijft De Tijd. Bij die controles gaat de politie dan na of wie op een adres is ingeschreven er ook effectief woont. Dat heeft al tot duizenden schrappingen uit het bevolkingsregister geleid.

Vorig jaar voerden de politiediensten in totaal 94.809 woonstcontroles uit in acht Brusselse gemeenten en Vilvoorde. Daarbij gingen ze na of iemand effectief woont waar hij of zij is ingeschreven. Ze doen dat om zicht te krijgen op wie waar woont en om onder meer sociale fraude tegen te gaan.
8.000 keer werd beslist om de domicilie te schrappen, goed voor 8,5 procent. De meeste controles én schrappingen gebeurden in Anderlecht: na 24.987 controles deed de politie 2.652 voorstellingen tot schrapping.

De controles maken deel uit van het Kanaalplan, dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) invoerde na de aanslagen in Parijs eind 2015. Toen bleek dat de verdachte Salah Abdeslam zonder dat iemand dat wist in Molenbeek woonde.

De Brusselse gemeenten waren aanvankelijk niet enthousiast om mee te werken aan het plan, omdat de huis-aan-huiscontroles een gemeentelijke bevoegdheid zijn. Ze kregen extra politiemanschappen en werkten mee aan de controles. In maart van dit jaar maakte MR-burgemeester Françoise Schepmans (MR) van Molenbeek nog een positieve balans op. “Door de huis-aan-huiscontroles weten we beter wie waar woont.”

Meest gelezen