Sproeiverbod in West-Vlaanderen versoepeld

Vanaf morgen mag je 's avonds een beetje vroeger water vernevelen en dat 's ochtends ook een beetje langer doen. In plaats van van acht tot acht, wordt het van zes uur 's avonds tot tien uur 's ochtends. Dat heeft de gouverneur beslist na een vergadering met de crisiscel die de droogte opvolgt.

Gouverneur Decaluwé heeft opnieuw vergaderd met de crisiscel over de droogte. De vroegere maatregelen worden gehandhaafd, maar er is wel meer speling. Tot vandaag mag je van 's avonds acht uur tot 's morgens acht uur water vernevelen, vanaf morgen zal het tussen zes uur 's avonds en tien uur 's ochtends mee bezig.

Twee gevaren

Er liggen twee gevaren op de loer. Het peil van het water op de bevaarbare waterlopen zakt en dus neemt het risico op verzilting toe. Water dat steeds meer zout bevat is niet meer bruikbaar voor de landbouw, de gewassen gaan ervan kapot. De crisiscel zal de waterkwaliteit van de bevaarbare waterlopen voortaan wekelijks bekijken. Het tweede gevaar zijn de blauwalgen. Dat zijn giftige bacteriën. Het kanaal Roeselare-Leie kleurt er al dagenlang blauwgroen door. Ook de Reitjes in Brugge zijn er intussen mee aangetast. Het kanaal Roeselare-Leie is dus niet meer bruikbaar voor landbouwers die op zoek blijven naar water om over de velden te vernevelen.

Oproep van de provincie

Omdat het tekort aan bruikbaar water om te vernevelen steeds nijpender wordt, doet de gouverneur niet alleen een oproep om spaarzaam om te gaan met water, maar vraagt hij ook aan mensen die nog watervoorraden hebben om die ter beschikking te stellen van landbouwers. Dat gaat dan om bouwwerven, maar ook om privéputten en vijvers.

Meest gelezen