Aantal erkende buitenlandse diploma’s in Vlaanderen bijna verdubbeld

In 2015 werden nog 1.731 buitenlandse diploma's erkend.  In 2017 waren er dat al 3.231. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Wie een buitenlands diploma heeft, kan dat in Vlaanderen laten erkennen als gelijkwaardig met een diploma in het Vlaams hoger onderwijs. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, onder meer op het vlak van kwaliteit van de buitenlandse opleiding en de opleidingsinstelling.

Meer vluchtelingen vragen erkenning van hun diploma aan

De laatste twee jaar is het aantal aanvragen om een buitenlands diploma te erkennen fors gestegen, met zelfs 40 procent. 

Dat komt onder meer door de toestroom van vluchtelingen, zegt Robrecht Bothuyne. "In 2015 maakten zij maar 13 procent (of 317) van het totaal aantal aanvragen uit, in 2017 was dat al 24 procent (of 1.255 aanvragen)". 

Meer erkende buitenlandse diploma's is  een goede zaak voor onze krappe arbeidsmarkt

Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid (CD&V)

Volgens Bothuyne is de stijging een goede zaak voor onze krappe arbeidsmarkt. "Werkgevers smeken immers om gekwalificeerd personeel", aldus Bothuyne.

Toch valt er ook een kanttekening te maken bij de cijfers. Zo wordt de maximumtermijn van vier maanden voor de behandeling van een aanvraag nog vaak overschreden. "De erkenning van een diploma hoger onderwijs duurde in 2017 gemiddeld 165 dagen. Dat is 45 dagen langer dan de wettelijk vastgelegde termijn. "Dit moet beter", aldus Bothuyne.

  

Meest gelezen