Videospeler inladen...

Algemeen Boerensyndicaat vraagt steunmaatregelen voor landbouwers wegens aanhoudende droogte

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vraagt aan Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) om maatregelen te nemen om de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de land- en tuinbouwbedrijven draaglijker te maken. Volgens ABS is de toestand op het terrein dramatisch door het watertekort.

Het Algemeen Boerensyndicaat vraagt om de droogte te erkennen als landbouwramp, "voorzover deze situatie niet stilaan als algemene ramp moet worden beschouwd". Daarnaast vraagt de sectorvereniging "een versnelde en verhoogde uitbetaling van de Europese middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid". ABS vraagt bovendien om de heffing op het gebruik van grondwater voor land- en tuinbouw te herzien.

De landbouwers willen bovendien eenmalig kunnen afwijken van Europese regels die het zaaien van voedergewassen zoals grassen beperken. Veehouders kampen immers met een tekort aan voeder en hebben in veel gevallen al hun voorraad voor de winter moeten aanspreken, zegt het syndicaat.

Daarnaast vraagt ABS toelating om gras op weides opnieuw in te zaaien. Dat mag normaal gezien niet in deze periode van het jaar, maar het gras waarop de dieren grazen, is op veel plaatsen volledig opgedroogd.

Steunmaatregelen

De Europese Commissie kondigde eerder vandaag al de mogelijkheid tot vervroegde uitbetaling van Europese middelen aan. Zo zullen boeren tot 70 procent van de rechtstreekse betalingen en 85 procent van de plattelandsontwikkeling al tegen midden oktober in plaats van december kunnen ontvangen.

Bovendien staat eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan toe dat landbouwers voedergewassen zaaien op terreinen die normaal braak moeten blijven liggen. Dat moet helpen om te vermijden dat de veehouders later dit jaar te kampen krijgen met een tekort aan veevoeder. Hogan stipt ook aan dat de lidstaten tot 80 procent, en in sommige regio's tot 90 procent, van de door droogte aangerichte schade kunnen compenseren.

AFP or licensors

Die beslissingen moeten nog geïmplementeerd worden door de lidstaten, vandaar de vraag aan minister Schauvliege, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. De woordvoerster van minister Schauvliege laat in een reactie weten dat er al uitgebreid overleg geweest is met de landbouwers, en dat er bekeken wordt wat mogelijk is.

Meest gelezen