THE ASSOCIATED PRESS2013

Nieuw licht op bouwers van Stonehenge: waar kwamen zij vandaan?

Een internationale groep van wetenschappers heeft onder leiding van Christophe Snoeck van de VUB meer licht geworpen op de herkomst van de bouwers van Stonehenge. Een aantal van de mensen die begraven zijn op de site, zijn afkomstig van West-Wales. Dat is de plaats waar ook de blauwe hardsteen van het monument vandaan komt.

Veel onderzoek in Stonehenge gaat over het "waarom" van de site. Maar er ging minder aandacht naar "wie" het heeft gebouwd. Dat was ook moeilijk te achterhalen. De menselijke resten in de buurt waren gecremeerd en dat soort resten geeft bijzonder weinig geheimen prijs.

Eerder al had onderzoeksleider Christophe Snoeck van de VUB een nieuwe methode ontwikkeld om gecremeerde botten te doorgronden. Daardoor kon hij onder meer traceren waar de menselijke resten vandaan kwamen. Samen met zijn team heeft hij nu overblijfselen geanalyseerd van 25 personen die in de buurt van Stonehenge lagen. Het gaat om resten die in 1920 zijn opgegraven uit de greppel rond het monument, die ook bekend staat als de Aubrey Holes.

AP2010

De menselijke botten stammen uit de vroege fase van de geschiedenis van de site, rond 3.000 voor Christus. Bij 10 van de 25 stalen zagen de onderzoekers dat hun chemische samenstelling niet overeenkwam met die van mensen uit de buurt, maar met die van mensen uit het westen van Groot-Brittannië.

Blauwe hardsteen

Eerder raakte al bekend dat de blauwe hardsteen waarmee Stonehenge is gebouwd uit West-Wales komt. De onderzoekers vermoeden daarom dat sommige van de mensen die begraven liggen in Stonehenge afkomstig zijn van West-Wales. Dit is een belangrijke ontdekking zegt Christophe Snoeck: "We zien dat mensen 300 kilometer aflegden van Wales naar Wessex om er te gaan werken en sterven. Bovendien hebben ze zware materialen versleept 5.000 jaar geleden toen het wiel nog niet bestond."

Mensen legden 5.000 jaar geleden grote afstanden af, ze versleepten bouwmaterialen toen het wiel nog niet bestond

Christophe Snoeck, archeoloog VUB

In een volgend project gaat Christophe Snoeck samen met een aantal Belgische universiteiten het Neolithicum in onze contreien bestuderen aan de hand van menselijke resten.   

Meest gelezen