Politiebonden boos over hervormde ziekteregeling voor federale ambtenaren: "Wij gaan sowieso actievoeren"

Bij de politie kondigen twee vakbonden protestacties aan tegen de hervormde ziekteregeling voor federale ambtenaren. Die gaan vanaf volgend jaar hun niet-gebruikte ziektedagen niet meer mogen opsparen. En de nieuwe regeling zal ook gelden voor de politie-agenten. 

Dit is een zuivere besparingsmaatregel en de zoveelste aantasting van ons statuut, zegt Joery Dehaes van ACV-politie: "Dit is echt de druppel die de emmer doet overlopen. Want dit snijdt rechtstreeks in de portefeuille van politiemensen: wie meer dan een maand ziek is, zal op 60 procent van zijn loon terugvallen."

Hervorming is voor ons niet bespreekbaar

Net als het NSPV, dat is het Nationaal Syndicaat van het Politie-en Veiligheidspersoneel, kondigt Dehaes acties aan. Eén optie is om het voorbeeld van hun Nederlandse collega’s te volgen.

Die organiseerden recent boetevrije weken om hun protest te laten horen. Daarbij schreven ze voor lichte overtredingen zoals bijvoorbeeld een parkeerovertreding, geen boetes uit. 

Het kan niet de bedoeling zijn om wie ernstig en langdurig ziek is, in de kou te zetten

woordvoerder minister Jan Jambon ( N-VA)

Bij het kabinet van minister Jan Jambon is te horen dat er nog ruimte is voor overleg en dat sowieso niemand ziektedagen verliest die hij al heeft opgespaard. 

Ook kan het niet de bedoeling zijn om wie ernstig en langdurig ziek is, in de kou te zetten, zegt de woordvoerder. Maar voor de 2 politiebonden is de hervorming niet bespreekbaar, ook niet voor nieuwe personeelsleden. 

 Dit getuigt van weinig respect voor de politiemensen

De 2 politiebonden zijn ook verbolgen over de gebrekkige communicatie van de regering. Pas gisteren kwamen ze na lang aandringen te weten dat de hervorming van de ziekteregeling voor federale ambtenaren ook voor hen geldt. Dat getuigt van weinig respect voor de politie, luidt het. 

Ook aan Vlaamse kant gaan de vakbonden in het verweer

Eerder kondigde Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) een gelijkaardige regeling aan voor vastbenoemde Vlaamse ambtenaren. Ook zij zullen voortaan niet meer doorbetaald worden tijdens hun ziekteverlof. Alleen als het ziekteverlof het gevolg is van een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een ernstige aandoening behouden ze wel hun volledige loon. 

Maandag ging de socialistische vakbond ACOD hiertegen al in het verweer. Ze bezette in Menen een sluis op de bovenschelde waardoor de scheepvaart die wou passeren voor anker moest. "Een eerste verwittiging aan het adres van minister Homans", luidde het. 

Voor de ACOD is de maat vol en moet de minister de hervormingsplannen weer intrekken. De bond dreigt  ermee om desnoods de Antwerpse haven plat te leggen via de loodsen of zelfs het wegtransport.

Meest gelezen