Aquafin levert gezuiverd water tegen forfaitaire vergoeding

Sinds Aquafin er op 20 juli in een persbericht op wees dat haar gezuiverd afvalwater bruikbaar is voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen, heeft de waterzuiveringsmaatschappij al een 100-tal nieuwe contracten afgesloten voor de afname van het water. "Het gaat vooral om landbouwers, maar ook om 10 à 15 gemeentebesturen", aldus Wouter Boncquet van Aquafin.

In zijn circa 300 zuiveringsinstallaties zuivert Aquafin jaarlijks één miljard kubieke meter huishoudelijk afvalwater dat vervolgens geloosd wordt in beken en rivieren. Het kan na mechanische en biologische behandeling echter ook gebruikt worden voor doeleinden zoals besproeien van plantsoenen, irrigatie van akkers, reiniging tankwagens, koel- of proceswater...

Het is niet geschikt voor menselijk consumptie of sanitaire toepassingen zoals douches. Groenten en fruit mogen ook niet rechtstreeks besproeid worden. In een 35-tal zuiveringsinstallaties kan na afsluiten van een contract tegen een forfaitaire vergoeding water verkregen worden.

"De afgelopen twee weken hebben we een 100-tal nieuwe contracten afgesloten. Die gelden in principe voor een maand, maar kunnen verlengd worden. Er zijn een aantal bedrijven zoals Citrique Belge of EcoWerf die continu water afnemen. Het is vooral in West-Vlaanderen en Limburg dat we nieuwe contracten afsloten. Het gaat onder meer om landbouwers uit Zuid-West-Vlaanderen, fruittelers uit Limburg, groentetelers uit de streek van Beveren en Sint-Niklaas...", aldus Wouter Boncquet.

Het is nog niet bekend hoeveel kubieke meter water er momenteel afgenomen wordt. "Tijdens de kortere droogteperiode vorig voorjaar sloten we een 35-tal contracten af die samen 100.000 kubieke meter water gebruikt hebben", aldus Boncquet.

Meest gelezen