Vlaamse watersector vraagt regering om dringend werk te maken van hervorming waterbeleid

De watersector in Vlaanderen - waaronder de verschillende watermaatschappijen en rioleringsbedrijven - slaan alarm, ze vinden dat de Vlaamse regering haar waterbeleid dringend moet aanpassen. Dat schrijft de Standaard. In een brief vragen de maatschappijen en bedrijven om meer maatregelen te nemen tegen bijvoorbeeld waterschaarste, wateroverlast en problemen met de waterkwaliteit. 

De brief is opgesteld door het Vlaams Kenniscentrum Water, Vlario, AquaFlanders, het Vlaams Netwerk Watertechnologie en B-IWA. Ze wijzen op het "toenemend spanningsveld tussen de noden van onze maatschappij en de natuurlijke veerkracht van ons watersysteem".

"We hebben soms te veel water en soms te weinig water", zegt Wendy Francken van Vlario, het overlegplatform van de waterzuiveringssector. "Maar iedereen heeft water nodig. We moeten dus zorgen voor een evenwicht, dat iedereen altijd kan beschikken over voldoende water." 

Daarom vragen de maatschappijen en koepelorganisaties aan de Vlaamse regering dat ze particulieren en bedrijven bewuster moet laten omgaan met water.  "We doen een oproep om water beter te hergebruiken", zegt Carl Heyrman van Aquaflanders, de koepel van de water- en rioleringsbedrijven.

"We moeten denken in een circulaire context. Afvalwater kan bijvoorbeeld nog heel veel toepassingen krijgen en daar moeten we naar toe. Nu het regenwater in heel wat regenputten op is, zou men bijvoorbeeld perfect het water uit de douche kunnen opvangen om de toiletten door te spoelen."  

"Bewustmakingscampagnes zijn daarbij een eerste stap, maar dat is niet genoeg. Er moeten misschien ook fiscale maatregelen komen om mensen aan te moedigen om mee te stappen in het circulaire verhaal."

Meest gelezen