De dood krijgt de vrijspraak op Theater Aan Zee

Op Theater Aan Zee in Oostende is het kunstproject "Rechtszaak tegen de dood" afgelopen. De beklaagde kreeg de vrijspraak van de jury, al doet die samen met het hof enkele aanbevelingen.

Een heus proces tegen de dood volgens de regels van een echte strafrechtelijke procedure: dat is de voorbije dagen in het vredegerecht van Oostende gevoerd onder de noemer "Rechtszaak tegen de dood", een kunstproject van Eva Knibbe en Bart van de Woestijne in het kader van Theater Aan Zee.

Verschillende bekende koppen droegen hun steentje bij. Els Leenknecht trad op als advocaat van de burgerlijke partijen, Walter van Steenbrugge als die van de dood. Deskundigen als Wim Distelmans en Jean Paul Van Bendegem kwamen hun zegje doen.

Een jury hoorde alle pleidooien aan en die heeft vandaag geoordeeld dat de dood de vrijspraak verdient. Het hof gaf in het vonnis evenwel enkele aanbevelingen mee (zie video bovenaan). "Enerzijds wordt onomwonden gesteld dat de dood zin geeft aan het leven en eindeloos leven eigenlijk onzinnig of niet zinvol is."

"Hierdoor is het fenomeen dood de afronding of bekroning van een zinvol leven. Hier wordt echter voorbij gegaan aan de vraag of de dood hierbij zorgvuldig genoeg handelt en op enige manier rekening houdt met de evaluatie van dat zinvolle leven door de betrokkene, en de perceptie bij de nabestaanden."

"Dat doet de dood immers niet, maar de vraag stelt zich of we dit in handen kunnen geven van die dood. We moeten dit "falen" maatschappelijk benaderen. Anderzijds wordt de dood gebannen uit ons bestaan, en wordt de facto het leven oneindig gemaakt."

"Daarom wordt aanbevolen aan de maatschappij om meer middelen ter beschikking te stellen om de kwaliteit van het leven te verbeteren en de dood uit te stellen of de doodstrijd te verzachten."

"Het is onze maatschappelijke plicht om de impact van de dood draaglijker te maken voor slachtoffers en nabestaanden. Dit vraagt een omwenteling in ons denken en voelen. En ja, onder andere de liefde zal hier de gevoelsmatige tegenpool zijn."

Meest gelezen