Arenda Oomen Fotografie

CD&V: "Consumenten met telecomschulden, krijgen geen leningen meer"

Consumenten die hun telefoon- of internetrekeningen niet betalen, zullen geen leningen meer kunnen afsluiten. Het gaat om een wetsvoorstel van regeringspartij CD&V, die zo de grote schuldenlast bij sommige gezinnen en het aantal wanbetalers wil terugdringen.

Telecomschulden zijn volgens een onderzoek van de Nationale Bank een eerste signaal dat een particulier later, bij zwaardere hypothecaire en consumentenkredieten, zijn schulden niet zal kunnen aflossen. Mensen die hun rekeningen voor telefoon en internet niet kunnen betalen, lopen zelfs tien keer meer risico op betalingsproblemen bij latere schulden.

Daarom wil CD&V de telecomschulden toevoegen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP).  Schuldenaars en wanbetalers zullen daardoor niet meer in aanmerking komen om leningen af te sluiten.

"Het probleem is dat men nu geen zicht heeft op telecomschulden, die nochtans wel kunnen wijzen op fundamentele betalingsmoeilijkheden", zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V). "De informatie over een aanhoudende betalingsachterstand van telecomfacturen kan dienen als knipperlicht om het kredietrisico van particulieren te beoordelen."

"Ik wil ook nog zeer duidelijk stellen dat het niet gaat om één rekening die niet wordt betaald, waardoor je in de problemen zou komen", voegt Dierick er nog toe. "Het moet wel degelijk gaan om aanhoudende wanbetalingen van onbetwiste telecomfacturen."

"Het is ook niet de bedoeling om mensen te treffen,  zeker niet mensen die het al moeilijk hebben. Het is net de bedoeling om mensen nog meer te beschermen. Internet is een basisrecht, het is dus absoluut niet de bedoeling dat er zwarte lijsten worden gecreëerd."

Meest gelezen