Binnenkort echtscheiding bij de notaris?

Getrouwde koppels die uit elkaar willen gaan en geen minderjarige kinderen hebben, zouden daarvoor niet meer via de rechtbank moeten passeren. Een uitspraak door een notaris moet in dat geval volstaan. Dat staat in een rapport over de toekomst van het notariaat dat twee experten hebben opgesteld op vraag van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Volgens experten Pierre Nicaise en Thierry Van Sinay - de erevoorzitters van respectievelijk de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen en van de Nationale Kamer van Notarissen - is de echtscheidingsprocedure bij een rechtbank in bepaalde gevallen achterhaald. Als het koppel geen minderjarige kinderen heeft en de echtscheiding met onderlinge toestemming gebeurt, dan moet een formele uitspraak door een notaris volstaan, vinden ze.

Die procedure is niet nieuw, benadrukken de experten. In verschillende Europese lidstaten, bijvoorbeeld in Spanje, kan het al. Concreet kan de notaris de echtscheiding formeel uitspreken in plaats van de rechtbank, al moeten beide partijen wel verplicht een advocaat in de arm nemen. De bevoegde notaris is die van de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats. Hij of zij stelt een authentieke akte van echtscheiding op en bezorgt een kopie aan de burgerlijke stand. Als het koppel wel minderjarige kinderen heeft of er is geen onderlinge toestemming, dan blijft de echtscheiding een zaak voor de rechter.

De Federatie van het Notariaat Fednot spreekt van een goed voorstel. "De verschijning voor de rechtbank wordt door veel mensen als een zware formaliteit ervaren. Tegelijkertijd worden de rechtbanken voor een stuk ontlast, wat voor Justitie een goede zaak is", klinkt het daar.

Het rapport over de toekomst van het notariaat is nog maar een eerste stap. De Nationale Kamer van Notarissen en de Koninklijke Federatie van Notarissen starten een consultatieronde met de leden. Tegen eind september maken ze een advies over aan minister van Justitie Koen Geens.

Meest gelezen